Ištęstinių studijų paskaitų tvarkaraščiai - Vilnius

Studijų programų trumpiniai: VI - Išmanioji vadyba; RI - Turizmo ir pramogų verslo industrija; ĮI - Įstaigų ir įmonių administravimas; PI - Pardavimų ir logistikos vadyba; TE - Teisė; TTI - Teisė ir teisėsaugos institucijos.

2017-2018 S.M. Pavasario semestro tvarkaraščiai

Pavasario semestro tvarka pateikiama žemiau esančioje nuorodoje:

PASKAITŲ LAIKAS

2 savaitės paskaitų sesijos į semestrą, darbo dienomis:

Kas antrą semestro savaitgalį:

1 paskaita 9.00-10.30

PENKTADIENIAIS:

2 paskaita 10.40-12.10

1 paskaita 17.00-18.30

2 paskaita 18.40-20.10

3 paskaita 13.00-14.30

4 paskaita 14.40-16.10

ŠEŠTADIENIAIS:

5 paskaita 16.20-17.50

1 paskaita 9.00-10.30

2 paskaita 10.40-12.10

3 paskaita 13.00-14.30

4 paskaita 14.40-16.10

6 paskaita 18.00-19.30

7 paskaita 19.40-21.10

Priešdiplominė praktika:

RI-14V, R-15V, VI-14V, PI-14V gr. nuo 2018 m. vasario 5 d. iki balandžio 14 d.,

Į-15V, V-15V, P-15V gr.  nuo 2018 m. kovo 12 d. iki gegužės 18 d.,

Praktikos registracija. R-17V, R-16V, RI-17V, RI-16V gr.

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 20 d. iki 2018 m. birželio 5 d. vyksta  praktikos registracija

 

Praktikos trukmė:

R-17V, R-16V, RI-17V, RI-16V gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

 

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Informacija skirta PI-14V, VI-14V, RI-14V, R-15V gr.
Priešdiplominės praktikos ataskaitas ir užpildytus praktikos dokumentus turite pristatyti į studijų skyrių Vilniuje iki 2018 m. gegužės 7 d. 9.30 val.
PI-14V ir VI-14V gr. praktikų gynimas (su pristatymu skaidrėse) vyks gegužės 7 d. 11.00 val.
RI-14V gr. praktikų gynimas gegužės 9 d. 14.00 SKYPE
R-15V gr. praktikų gynimas gegužės 9 d. 15.30 SKYPE.