Ištęstinių studijų paskaitų tvarkaraščiai - Vilnius

Studijų programų trumpiniai: VI - Išmanioji vadyba; RI - Turizmo ir pramogų verslo industrija; ĮI - Įstaigų ir įmonių administravimas; PI - Pardavimų ir logistikos vadyba; TE - Teisė; VE - Verslo įmoniu ekonomika; TTI - Teisė ir teisėsaugos institucijos; BI - Buhalterinė apskaita; SVI - Statybos verslo vadyba.

2018-2019 S.M. Rudens semestro tvarkaraščiai

Rudens  semestro tvarka pateikiama žemiau esančioje nuorodoje:

Kontrolinio darbo perrašymai:
* Teisės pagrindai PI-18V; B-18V; SI-18V
2019.01.08 11.00-12.30 III-142 aud.
* Civilinė teisė TTI-17V
2019.01.08 13.00-14.30 III-142 aud.
* Verslo teisė TTI-17V; TTI-16V
2019.01.08 14.40-16.10 III-142 aud.

Praktikos registracija PI-17V, VI-17V, RI-16V gr.

Informuojame, kad  iki 2018 m. lapkričio 16 d. vyksta  praktikos registracija
 
Pagal 2018-2019 s.m. rudens semestro užsiėmimų organizavimo tvarką praktikos trukmė numatoma nuo 2018-11-26 iki 2019-01-04.
prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt


Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys
Būtini duomenys:
Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
Pagrindinė įmonės veikla
Numatoma praktikanto darbo vieta
Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje


Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .
Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“
Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.
Studentai, kurie neturi praktikos vietos, gali kreiptis į Kolegijos praktikų vadovę lekt. R.Šereikienę dėl galimos praktikos vietos parinkimo iš Kolegijos socialinių partnerių sąrašo.
 
Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovu bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.