Verslo ir investicijų teisė

Galimos specializacijos:

 • Verslo įmonių teisinis reguliavimas
 • Investicijų valdymo teisinis reguliavimas

Apie programą

Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją į darbo rinką. Programoje vyrauja praktinis mokymas.

Praktikos atliekamos:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje; LR  Notarų rūmuose;  Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose; Advokatų kontoroje „LEXGATE“ Tamošaitis ir partneriai; Skuodo rajono apylinkės teisme; Palangos miesto apylinkės teisme; Klaipėdos miesto apylinkės teisme; Klaipėdos miesto apygardos teisme; Advokatų Stanislavos Kazimieros Barvidytės, Edvardo Staponkaus kontoroje; Mauro Urbonavičiaus advokato kontoroje; Donato Lengvino advokato kontoroje; Antstolio Jono Petriko kontoroje. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose

Po studijų:

 • Žinosite profesinės veiklos srityse integruotas teisės studijų žinias
 • Žinosite nacionalinius, regioninius (Europos Sąjungos) ir tarptautinius verslo ir investicijų sferą reglamentuojančius teisės aktus ES teisės reguliavimo kontekste;
 • Suprasite verslo ir investicijų aplinkos ypatumų, verslo organizavimo formų, jų teisinio reglamentavimo bei procedūrų, verslo sutarčių specifikos išmanymą;
 • Gebėsite teisės normų požiūriu įvertinti žmogaus bei verslo subjektų elgesį;
 • Gebėsite kritiškai analizuoti, interpretuoti, aiškinti ir lyginti verslo bei investicijų teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus;
 • Gebėsite analizuoti ir rengti įvairius procesinius dokumentus civilinėse bylose;
 • Gebėsite organizuoti ir vykdyti viešuosius prekių ir paslaugų pirkimus;
 • Gebėsite įgytas teisės krypties žinias taikyti praktikoje ir susikurti darbo vietą sau privačiame ar viešajame sektoriuje;
 • Gebėsite rengti investicinius plėtros projektus ir jų vykdymą, atstovauti viešajam bei privačiajam ūkio subjektui rengiant bei įgyvendinant investicijų plėtros programas;
 • Gebėsite teisės normų požiūriu įvertinti verslo subjektų elgesį, analizuoti jų atsiradimo priežastis bei siūlyti argumentuotus ir logiškai pagrįstus šių problemų sprendimo būdus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Programos turinys

Romėnų teisė, Valstybės ir teisės teorija, Administracinė teisė ir administracinis procesas, Baudžiamoji teisė, Baudžiamasis procesas, Civilinė teisė, Civilinis procesas, LR Konstitucinė teisė, Tarptautinė teisė, ES teisė, Darbo teisė, Darbuotojų sauga ir sveikata, Logika, Politologija, Ekonomikos teorija, Bankroto teisė, Verslo teisė, Investicijų teisė,  Komercinė teisė, Sutarčių teisė ir civilinė atsakomybė, Mokesčių teisė ir administravimas, Finansų teisė, Viešųjų pirkimų teisė, Investuotojų teisinė apsauga, Draudimo teisinis reguliavimas, Konkurencijos teisė, Juridinių dokumentų rengimo praktika, Mokomoji praktika, Baigiamoji praktika, Baigiamojo darbo rengimas, Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas

Specializacijos:

 • Verslo įmonių teisinis reguliavimas
 • Investicijų valdymo teisinis reguliavimas

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijos kitose studijų programose dėstomų dalykų.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Priėmimo reikalavimai

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st):

1.    Istorija 0,4 ( valstybinis brandos egzaminas)
2.    Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
3.    Matematika 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
4.    Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) (valstybinis brandos egzaminas)
5.    Užsienio kalba / informacinės technologijos / biologija / geografija / menai 0,2 (valstybinis arba metinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Studijų kaina

Studentai palankiomis sąlygomis gali gauti iš valstybinio studijų fondo valstybės remiamą paskolą susimokėti už studijas. Pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą pažangiai besimokantys studentai po studijų baigimo gali tikėtis atgauti dalį įmokos už mokslus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Įsidarbinimo galimybės

Po studijų galėsite dirbti:

 •  Teisininkais verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose;
 • Juriskonsultantais bankiniame sektoriuje;
 • Teisininkais įmonių teisės ir investicijų skatinimo srityse;
 • Teisininkais advokatų, antstolių kontorose, notarų biuruose;
 • Juriskonsultantais projektinėje veikloje, siekiant pritraukti nacionalinių ir Europos Sąjungos paramos fondų finansavimą;
 • Teisininkais įmonių įsigijimų ir susijungimų, privataus kapitalo fondų;
 • Viešųjų pirkimų specialistais;
 • Teisininkais įvairiuose investicijų fonduose;
 • Teismo posėdžių sekretoriais.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Programos ypatybės

Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė: 3 metai - nuolatinės, 4 metai - ištęstinės, *pareigūnams - 3 metai ištęstinės

Valstybinis kodas

6531LX027

Nori sužinoti daugiau?

Rašykite mums
[email protected]
arba skambinkite
8-46-311099

Studentų atsiliepimai

Nuotolines studijas siūlau visiems lietuviams, kurie gyvena užsienyje. Ši studijų forma - patraukli, prieinama, studijuoti visai paprasta!

Viktorija Norvilienė
Nuotolinių studijų absolventė / Anglija