Verslo įmonių ekonomika

Galimos specializacijos:

  • Verslo įmonių finansai
  • Jūrų verslo ekonomika

Apie programą

Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją į darbo rinką. Programoje vyrauja praktinis mokymas.

Kolegijoje įkūrus SIMULITH centrą, studentams suteikiama galimybė profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje Biurometa. Studentai, atlikdami praktiką šioje firmoje, dirba skirtinguose šios įmonės skyriuose (finansų – apskaitos, pirkimų, pardavimų – rinkodaros ir personalo) ir imituoja realios įmonės ūkinę - finansinę veiklą. Šios praktikos metu studentai turi galimybę susipažinti su realiais dokumentais, realizuoja savo idėjas ir planus, įgyja darbo verslo bendrovėje praktikos, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio praktinio mokymo firmomis.

Studijų metu studentai susipažįsta su ekonominių procesų modeliavimu ECOSYS. Šios imitacinės veiklos metu siekiama, kad studentai suprastų vyriausybės, įmonių, namų ūkių ir žiniasklaidos tarpusavio veikimo principus bei išmoktų priimti trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius sprendimus, įtakojančius subalansuotą valstybės plėtrą; suprastų ir mokėtų apskaičiuoti bei įvertinti pagrindinius ekonominius rodiklius; ugdyti studentų gebėjimą dirbti komandoje, diskutuoti bei argumentuotai pateikti mintis.

Studijos kolegijoje padeda sustiprinti ir sėkmingam ekonomisto darbui būtinas asmenines savybes: loginį-analitinį mąstymą, atsakingumą, kūrybiškumą, verslumą bei kitas savybes. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.

Šią studijų programą galima studijuoti ir nuotoliniu būdu. Nuotolinių studijų pradžia - rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Programos turinys

Mikroekonomika, Makroekonomika, Verslo teisė, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Informacinės technologijos, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Skaičiuoklės taikymas ekonomikoje, Verslininkystė, Vadybos pagrindai, Verslo įmonės ekonomika, Investicijų ekonomika, Finansų pagrindai, Rinkodaros pagrindai, Kursinis darbas, Logistika, Regionų ekonomika, Bankininkystė, Ekonometrija, Darbuotojų sauga ir sveikata, Tarptautinis verslas, Apskaitos pagrindai, Įmonės veiklos analizė, Įmonės veiklos planavimas, Kainodara, Verslo mokesčiai.

Pasirinkę Jūrų verslo ekonomikos specializaciją, studijuoja Jūrų verslo įmonės ekonomiką, Jūrų verslo teisinį reguliavimą, Uosto darbo organizavimą, logistiką ir agentavimą. Pasirinkę Verslo įmonių finansų specializaciją studijuoja Tarptautinius finansinius atsiskaitymus, Verslo finansų valdymą, Valstybės finansus, Finansų rinkas ir institucijas.

Atliekamos trys praktikos: pažintinė praktika, profesinės veiklos praktika, baigiamoji profesinės veiklos praktika.

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Priėmimo reikalavimai

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st):

  1. Matematika 0,4 (valstybinis brandos egzaminas)
  2. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 (valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas)
  3. Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) (valstybinis brandos egzaminas)
  4. Istorija arba geografija 0,2 (valstybinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)
  5. Užsienio kalba / informacinės technologijos / biologija / geografija / istorija / menai 0,2 (valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Studijų kaina

Studentai palankiomis sąlygomis gali gauti iš valstybinio studijų fondo valstybės remiamą paskolą susimokėti už studijas. Pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą pažangiai besimokantys studentai po studijų baigimo gali tikėtis atgauti dalį įmokos už mokslus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

  • Lietuvos verslo kolegiją,
  • pasirenkamą studijų programą,
  • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Įsidarbinimo galimybės

Verslo įmonių ekonomikos studijų programos absolventai turės galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, finansininku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą. Absolventai gebės vertinti verslo įmonių, šalies, regiono, pasaulio ekonomikos pokyčius, numatyti tinkamas strategijas.

Programos ypatybės

Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė: 3 metai - nuolatinės, 4 metai - ištęstinės; galima studijuoti ir nuotoliniu būdu, trukmė - 3 metai.

Valstybinis kodas

6531JX025

Nori sužinoti daugiau?

Rašykite mums
[email protected]
arba skambinkite
8-46-311099

Studentų atsiliepimai

Studijos nuotoliniu būdu suteikė labai įdomią patirtį gerąja prasme. Dėstantys dėstytojai geri savo srities specialistai, supratingi studentų atžvilgiu. Studijų metu gauta informacija buvo dėstoma aiškiai ir lengvai įsisavinama.

Lidija Drungilaitė
Nuotolinių studijų absolventė / Norvegija