Išmanioji vadyba

Galimos specializacijos:

 • Skaitmeninė marketingo vadyba
 • Tvari projektų vadyba

Apie programą

Išmaniosios vadybos studijų programa skirta rengti kvalifikuotus profesinio bakalauro verslo vadybos specialistus, gebančius prisitaikyti prie šiuolaikiškai kintančios verslo aplinkos, naujausių darbo rinkos reikalavimų, suprantančius interneto ir globalių komunikacijų plėtros iššūkius šiuolaikinei visuomenei, jų poveikį valdymo aplinkoms ir vadybiniams procesams, gebančius pasitelkti profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, suvokti žinių vadybos transformavimą versle, adekvačiai reaguoti į šiuos iššūkius, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę, rezultatyviai valdyti verslo įmonių procesus veiksmingai taikant optimalius išmaniuosius veiklos valdymo modelius, išmaniąsias internetines technologijas ir naujas globalių komunikacijų galimybes bei kurti ir sėkmingai vystyti naujas išmaniąsias organizacijas.

Studentai baigę Išmanios vadybos studijų programą geba taikyti bendrą LR įmonių steigimo tvarką, geba kurti sumaniąją verslo įmonę, sudarant verslo įmonės valdymo struktūrą pagal numatytą veiklos pobūdį ir tipą, parengia ir geba įgyvendinti inovatyvius verslo planus, reaguoja šiuolaikiškus į rinkos pokyčius priimant sumanius valdymo sprendimus, geba valdyti ir atpažinti informaciją socialinėse medijose, ją rinkti, analizuoti būtiniausią informaciją, savarankiškai atlikti tyrimus, sisteminti tyrimų duomenis, rengti ataskaitas, geba konstruktyviai per social medias bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, specialistais ir kitais asmenimis su moderniais vadybiniais procesais susijusiose sumaniose praktinės veiklos situacijose. Geba tobulinti, plėsti virtualių tinklinių organizacijų valdymo sistemas pritaikant jas išmaniesiems įmonės veiklos procesams. Geba organizuoti savarankišką ir kolektyvinį darbą atliekant išmaniąsias verslo užduotis.

Šią studijų programą galima studijuoti ir nuotoliniu būdu. Nuotolinių studijų pradžia - rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

Programos turinys

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Formalioji anglų kalba, Taikomoji vadybos filosofija, Išmanieji matematiniai sprendimai,

Studijų pagrindų dalykai: Šiuolaikinės ekonomikos teorija, Praktinė teisė vadyboje, Dokumentų valdymo sistemos, Išmaniųjų technologijų taikymas, Išmaniosios vadybos pagrindai, Vartotojo elgsena internete, Verslo santykių kultūra/verslo etika, Korporacinė ekonomika, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Tvarios gamybos vadyba, Marketingo pagrindai, Antreprenerystė skaitmeninėje srityje, Integruota logistika.

Specializacija – Skaitmeninė marketingo vadyba: Skaitmeninio marketingo įrankiai, Socialinių tinklų ir medijų marketingo procesai, Marketingo skaitmenizavimas, Sumanus-neuro-marketingas.

Specializacija - Tvari projektų vadyba: Kūrybiniai procesai projektų vadyboje, Projektų finansų ir kokybės valdymas, Tarptautinių projektų valdymas, Žaliųjų ir mėlynųjų projektų valdymas.

Laisvai pasirenkamieji dalykai: Trys dalykai – 9 kr. skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti.

Praktika: Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika - ,,Biurometa", Baigiamoji profesinės veiklos praktika – 30 kr

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

Priėmimo reikalavimai

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st):

 1. Matematika 0,4 (valstybinis brandos egzaminas)
 2. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
 3. Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) (valstybinis brandos egzaminas)
 4. Istorija arba geografija 0,2 (valstybinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)
 5. Užsienio kalba / informacinės technologijos / biologija / geografija / istorija / menai 0,2 (valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

Studijų kaina

Studentai palankiomis sąlygomis gali gauti iš valstybinio studijų fondo valstybės remiamą paskolą susimokėti už studijas. Pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą pažangiai besimokantys studentai po studijų baigimo gali tikėtis atgauti dalį įmokos už mokslus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

 

 


 

 

Įsidarbinimo galimybės

Po studijų galėsite dirbti:

 • Kurti verslo įmones
 • Organizuoti ir analizuoti jos veiklą
 • Rūpintis verslo plėtra
 • Vadovauti personalui
 • Sudaryti investicinius projektus, sutartis
 • Tvarkyti verslo dokumentaciją

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

Programos ypatybės

Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė: 3 metai - nuolatinės, 4 metai - ištęstinės; galima studijuoti ir nuotoliniu būdu, trukmė - 3 metai.

Valstybinis kodas

6531LX027

Nori sužinoti daugiau?

Rašykite mums
[email protected]
arba skambinkite
8-46-311099

Studentų atsiliepimai

Kolegijoje įgijau naudingų ir puikių teisinių žinių. Kolegijos dėka, teko pakeliauti į kitas šalis, aplankyti Europos Parlamentą, susipažinti su daug naujų žmonių, studentų iš kitų šalių. Šioje kolegijoje vyrauja draugiški ir pagarbūs santykiai tarp studentų ir dėstytojų.

Eglė Žąsytytė
Teisės studijų absolventė