Lietuvos verslo kolegija sertifikuota ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartais

21/03/02

---

2021 Vasario 4 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko išorinis ISO auditas ir gautos teigiamos audito išvados.
Lietuvos verslo kolegijoje reguliariai, kas met vykdomi tiek vidiniai, tiek išorinis veiklos auditas. Atsižvelgiant į esamą situaciją šiemet išorinis ISO auditas vyko nuotoliniu būdu. Išorinį auditą atliko DNV GL audito grupės vadovas Valeras Kildišas. Vykusio audito sritys: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Išorinio audito metu buvo analizuojamos ir aptariamos svarbiausios veiklos sritys, tokios kaip: organizacijos vadovybė, pagrindinių veiklų vykdymas Vilniaus padalinyje, išorės teikiami procesai, produktai, teikiamos paslaugos, vadybos sistema bei žmogiškieji ištekliai. Pagrindiniai vykusio išorinio audito tikslai: vadybos sistemos atitikties standarto reikalavimams nustatymas, vadybos sistemos veiksmingumo užtikrinant organizacijos gebėjimą atitikti taikytinus įstatymų, įgyvendinamųjų teisės aktų ir sutartinius reikalavimus bei gebėjimo siekti nustatytų tikslų įvertinimas.