Neįgaliųjų studentų rėmimas

Lietuvos Respublikos  Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d.  nutarimu Nr. 831 patvirtino  Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą. Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka šias sąlygas:

  • turi nustatyta tvarka sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
  • pirmą kartą studijuoja pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą;
  • neturi skolų pagal studijuojamą studijų programą ir drausminių nuobaudų.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems teikiamos šios pagalbos priemonės:

  • Specialiesiems poreikiams tenkinti – 50% valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (60 eurų);
  • Studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 LR Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka (121,60 eurai) už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

2016 metais Lietuvos verslo kolegijoje finansinė pagalba buvo skirta penkiems (5) neįgaliems studentams.

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje, tvarkos aprašas