Diplomas ir diplomo priedėlis

Lietuvos verslo kolegijoje sėkmingai baigus studijų programą išduodamas profesinio bakalauro diplomas, kuris patvirtina įgytą kvalifikacinį laipsnį. Kartu su diplomu išduodamas ir diplomo priedėlis.

Diplomo priedėlis yra neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildantis dokumentas, pateikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį.

Diplomo priedėlis atitinka Europos komisijos, Europos Tarybos ir UNECSO/CEPES sukurtą pavyzdį. Priedėlio paskirtis – pateikti pakankamai objektyvios informacijos, reikalingos aiškiam ir teisingam tarptautiniam kvalifikacijų (diplomų, laipsnių, sertifikatų ir t.t.) akademiniam bei profesiniam pripažinimui. Jame aprašoma studijų, kurių diplomo savininkas siekė ir kurias sėkmingai baigė, esmė, lygmuo ir turinys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 bei įgyvendinant Europos šalių švietimo srities ministrų 2003 m. rugsėjo 19 d. Berlyne pasirašytą komunikatą, nuo 2006 m. kiekvienas studentas, baigęs profesinio bakalauro studijas Lietuvos verslo kolegijoje, automatiškai gauna nemokamą diplomo priedėlį lietuvių ir Europoje plačiai naudojama (anglų) kalba.

Diplomo priedėlio nauda
Įgyti diplomai kartu su diplomo priedėliu lengviau suprantami ir pripažįstami visoje Europoje. Šiame dokumente pateikiama tiksli ir išsami informacija apie išeitus akademinius kursus ir įgytas žinias, padedanti ES darbdaviams bei kitiems suinteresuotiems asmenis objektyviai vertinti Europass diplomo priedėlio savininko pasiekimus. Atsiranda lengviau pasiekiamos galimybės įsidarbinti ir studijuoti užsienyje, kadangi ES darbdaviai itin domisi Diplomo prieduose pateikiama informacija. Diplomo priedėlis palengvina įsidarbinimo galimybes ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje, užtikrina absolventų įgytų kvalifikacijų skaidrumą.

Diplomo ir diplomo priedėlio pavyzdžiai - siųsti.

Lietuvos verslo kolegijoje galima įgyti šiuos kvalifikacinius laipsnius:

Eil. Nr. Studijų programa Valstybinis kodas Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Lietuvos kvalifikacijų lygis
1 Buhalterinė apskaita 653N44011 Buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro laipsnis VI
2 Ekonomika 653L10002 Ekonomikos profesinio bakalauro laipsnis VI
3 Įstaigų ir įmonių administravimas 653N23005 Įstaigų administravimo profesinio bakalauro laipsnis VI
4 Pardavimų ir logistikos vadyba 653N20014 Vadybos profesinio bakalauro laipsnis VI
5 Turizmo ir pramogų verslo industrija 653N80005 Turizmo ir poilsio profesinio bakalauro laipsnis VI
6 Statybos verslo vadyba 653N20015 Vadybos profesinio bakalauro laipsnis VI
7 Taikomoji informatika ir programavimas 653I13002 Taikomosios informatikos profesinio bakalauro laipsnis VI
8 Teisė 653M90009 Teisės profesinio bakalauro laipsnis VI
9 Multimedijos ir verslo informacinės sistemos 653I20001 Informacijos sistemų profesinio bakalauro laipsnis VI
10 Išmanioji vadyba 653N20013 Vadybos profesinio bakalauro laipsnis VI