Erasmus + programa

Šiuolaikinės studijos daugumai studentų jau nebeįsivaizduojamos be Erasmus mainų programos. Erasmus, - tai galimybė paįvairinti savo studijas, išbandyti asmeninį adaptacinį laipsnį kitoje kultūroje, gerokai kilstelėti savo užsienio kalbos lygį, susirasti naujus draugus, patobulinti savo bendravimo, atsakomybės, gebėjimo spręsti iškilusias problemas įgūdžius, praplėsti savo akiratį, į savo asmeninį bagažą įsidėti naujos patirties, kurios prireiks tiek siekiant darbinės karjeros, tiek asmeniniame gyvenime. Studentai gauna stipendiją, kuri pilnai padengia kelionės ir pragyvenimo išlaidas Plačiau apie Erasmus studijų ir praktikos mobilumo finansavimą, studentų teises ir pareigas mobilumo programose skaitykite čia.

KAIP TAPTI ERASMUS+ PROGRAMOS DALYVIU?

Tokią teisę turi kiekvienas LTVK nuolatinių studijų studentas. Studentui tereikia užpildyti paraišką studijoms ar praktikai ir kitą reikalingą dokumentaciją, aktyviai ieškoti studijų ar praktikos vietos, sudalyvauti atrankoje. Paraiškų originalus pristatyti į Tarptautinių ryšių skyrių 104 kab. arba atsiųsti skenuotas formas pdf formatu į projektai@ltvk.lt.

Studijos

Atrankos dokumentai:

 • paraiška (galima pirma pateikti paraišką, vėliau tvarkytis likusius dokumentus),
 • katedros vedėjo (-os) rekomendacija,
 • užsienio kalbos įvertinimas.

Paraiškos pavasario semestro studijoms priimamos rugsėjo - spalio mėn. (laikotarpis gali būti pratęstas atsižvelgiant į atrankos sąlygas bei tarptautinės institucijos, į kurią planuoja vykti studentas, priėmimo studijoms terminus), rudens semestro studijoms paraiškos priimamos vasario – kovo mėn.

Atrankos kriterijai:

 • studijų rezulatai;
 • užsienio kalbos žinios;
 • pirmenybė teikiama pirmą kartą dalyvaujanties Erasmus programoje.

Praėjus atranką pasirašoma Studijų mobilumo sutartis.

Kaip pasirinkti užsienio universitetą

Erasmus+ studijoms LTVK studentai gali išvykti į tuos universitetus, su kuriais kolegija sudarė Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį. LTVK partnerinių – aukštųjų mokyklų sąrašas pateikiamas čia.

Prieš pasirenkant užsienio universitetą, į kurį planuojate išvykti studijoms, reiktų išsamiai išnagrinėti jo tinklalapyje esančią informaciją apie Erasmus+ studijas tame universitete. Ypatingą dėmesį reiktų skirti: siūlomai studijų programai ir modulių tinkamumui; kalbai, kuria vyks studijos ir galimam užsienio kalbos sertifikato poreikiui (paprastai partneriai nurodo, kokių dokumentų reikalauja iš studentų); semestro trukmei; gyvenimo sąlygomis, mokesčiui už bendrabutį, pragyvenimo lygiui šalyje ir kt..

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ studijų užsienyje, Tarptautinių ryšių skyriui reikia pateikti:

 • Akademinę pažymą  (studijų sutarties„After Mobility“ sekcija) – dokumentą, įrodantį akademinius pasiekimus;
 • Pažymą  (Certificate) – dokumentą, įrodantį faktines studijų mobilumo pradžios ir pabaigos datas;

O taip pat:

 • Užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey). Anketą reikia užpildyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai gaunate kvietimą ir nuorodą;
 • Atlikti OLS kalbos vertinimo testą internetu mobilumo laikotarpio pabaigoje.

Praktika

Pagrindiniai dokumentai atrankai:

 • paraiška (galima pirma pateikti paraišką, vėliau tvarkytis likusius dokumentus),
 • priimančios įstaigos raštiškas patvirtinimas,
 • katedros vedėjo rekomendacija.

Atrankos kriterijai:

 • studijų rezulatai;
 • užsienio kalbos žinios;
 • pirmenybė teikiama pirmą kartą dalyvaujanties Erasmus programoje;
 • visų dokumentų pristatymo laikas.

 Praėjus atranką pasirašoma Praktikos mobilumo sutartis.

Kaip susirasti praktikos vietą?

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ studijų užsienyje, Tarptautinių ryšių skyriui reikia pateikti:

O taip pat:

 • Užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey). Anketą reikia užpildyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai gaunate kvietimą ir nuorodą;
 • Atlikti OLS kalbos vertinimo testą internetu mobilumo laikotarpio pabaigoje.

Daugiau apie tarptautinį mobilumą gali sužinoti: europass.lt/tarptautinis-mobilumas/

Informaciniai kontaktai:
104 kab. E-mail: projektai@ltvk.lt, tel. +370 46 314 320