Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

 

EI-16, ĮI-16, VI-16, PI-16 gr.  praktikos registracija

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugsėjo 15  d. vyksta  praktikos registracija

 

praktikos trukmė: nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 2 d. imtinai,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

 Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).

Pagrindinė įmonės veikla

Numatoma praktikanto darbo vieta

Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje J

http://www.gerapraktika.lt/

B-16, S-16, R-16, Į-17, V-17, P-17 gr. praktikos registracija

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 14  d. vyksta praktikos registracija

 

praktikos trukmė: nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. imtinai,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

 • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
 • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
 • Pagrindinė įmonės veikla
 • Numatoma praktikanto darbo vieta
 • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.  

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje J

http://www.gerapraktika.lt/

NĮ-17-2 ir NV-17-2 gr. pažintinės praktikos registracija

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 14  d. vyksta pažintinės praktikos registracija

 

praktikos trukmė: nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. imtinai,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

 • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
 • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
 • Pagrindinė įmonės veikla
 • Numatoma praktikanto darbo vieta
 • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje J

http://www.gerapraktika.lt/

NĮ-16-1 ir NV-16-2 gr. priešdiplominės praktikos registracija

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d. vyksta priešdiplominės praktikos registracija

 

priešdiplominė praktika prasideda:

NV-16-2 gr. ir  NĮ-16-1 gr nuo 2018 m. spalio  1 d. iki 2018 m. gruodžio 7 d. imtinai,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

 • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
 • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
 • Pagrindinė įmonės veikla
 • Numatoma praktikanto darbo vieta
 • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su diplominio darbo tema, bei jūsų studijų programa.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje J

http://www.gerapraktika.lt/

Informacija skirta NV-16-1,  NV-16-2 gr. studentams

Pagal numatomą studijų tvarką pavasario semestre, jūs turite atlikti Mokomąją (profesinės veiklos) praktiką, laikotarpis nuo 2018 m. liepos 2 d. iki liepos 31 d.
Praktikai yra rengiami dokumentai: trišalė praktikos sutartis bei komandiruotės lapas, todėl būta pateikti TEISINGUS DUOMENIS.

Praktiko vietą studentai paprastai susiranda patys, tačiau jeigu jūs dėl tam tikrų priežasčių neturite praktikos vietos, kreipkitės į praktikų vadovę, visada padėsime.

Susiradus praktikos vietą, būtina atsiųsti savo ir įmonės duomenis praktikų vadovei, kad būtų galima sudaryti trišalę sutartį.

Praktikos dokumentams parengti studentas (-ė) turi atsiųsti el. paštu rasa.sereikiene@ltvk.lt šiuos duomenis:

 

 • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
 • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).


Praktikos trukmė 240 ak. val (5 savaitės).
Praktikos pradžia 2018 m. liepos  mėn. 2 d.

Duomenis apie praktikos vietą siųsti iki 2018 m. birželio 12 d. (po to parengtos sutartys bus nuskenuotos ir išsiųstos Jums)
Įvadinis instruktažas vyks birželio 13 d. 14.00 val. Lietuvos laiku, prašome atsiųsti rasa.sereikiene@ltvk.lt  savo Skype vardą, kad galėčiau pridėti prie grupės iki birželio 8 d.

 

Papildoma informacija yra pateikta Moodle kurse  Mokomoji praktika (NV-16-1, NV-16-2)

Informacija skirta NĮ-17-1,  NV-17-1 gr. studentams

Pagal numatomą studijų tvarką pavasario semestre, jūs turite atlikti pažintinę praktiką, laikotarpis nuo 2018 m. liepos 2 d. iki liepos 27 d.
Praktikai yra rengiami dokumentai: trišalė praktikos sutartis bei komandiruotės lapas, todėl būta pateikti TEISINGUS DUOMENIS.

Praktiko vietą studentai paprastai susiranda patys, tačiau jeigu jūs dėl tam tikrų priežasčių neturite praktikos vietos, kreipkitės į praktikų vadovę, visada padėsime.

Susiradus praktikos vietą, būtina atsiųsti savo ir įmonės duomenis praktikų vadovei, kad būtų galima sudaryti trišalę sutartį.

Praktikos dokumentams parengti studentas (-ė) turi atsiųsti el. paštu rasa.sereikiene@ltvk.lt šiuos duomenis:

 

 • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
 • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).


Praktikos trukmė 160 ak. val (4 savaitės).
Praktikos pradžia 2018 m. liepos  mėn. 2 d.

Duomenis apie praktikos vietą siųsti iki 2018 m. birželio 10 d. (po to parengtos sutartys bus nuskenuotos ir išsiųstos Jums)
Įvadinis instruktažas vyks (kol kas informacija derinama, prelimenariai birželio 12 d. xx val.)  Lietuvos laiku, prisijungti prie dėstytojos doc. dr. Jurgitos Martinkienės skype: jurgita7174 iki birželio 6 d.

 

Papildoma informacija yra pateikta Moodle kurse  PAŽINTINĖ PRAKTIKA (NV-17-1, NĮ-17-1)

Praktikos registracija. R-17, TI-16, M-16, RI-17, NV-16-1, NV-16-2, R-17 V, R-16V, RI-17V, RI-16V gr.

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 20 d. iki 2018 m. birželio 5 d. vyksta  praktikos registracija

 

Praktikos trukmė:

R-17, RI-17 gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

R-17V, R-16V, RI-17V, RI-16V gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

NV-16-2 gr. nuo 2018-06-26 iki 2018-07-31;

TI-16, M-16 gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

NV-16-1 gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

 Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

 • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
 • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
 • Pagrindinė įmonės veikla
 • Numatoma praktikanto darbo vieta
 • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

 

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

 

2017/2018 m.m. Pavasario semestro praktikos

Grupė

Praktika

Praktikos trukmė

Praktikos vadovas

R-17

Pažintinė turizmo praktika

2018-07-02 iki 2018-07-27

Lekt. Inga Letinauskienė

RI-17

Pažintinė turizmo praktika

2018-07-02 iki 2018-07-27

Lekt. Inga Letinauskienė

TI-16

Mokomoji praktika

2018-07-02 iki 2018-08-10

Doc. dr. Ilona Rupšienė

M-16

Mokomoji praktika

2018-07-02 iki 2018-08-10

Doc. dr. Ilona Rupšienė