Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

 

Įvadiniai praktikų instruktažai

Grupė

Praktika

Praktikos vadovas

Įvadinis instruktažas

VI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

prof. dr. Angelė Lileikienė

2018-09-27 17.00 val.

NI-16-1

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2018-09-28 16.00 val. Skype

NV-16-1

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

lekt. Remigijus Dailidė

2018-09-27 16.00 val. prisijungti prie "Hangauts Meet" , nuoroda meet.google.com/ucz-jaxk-qmz

EI-16

Pažintinė

doc. Kristina Puleikienė

2018-10-03 17.00 val.

IĮ-16

Pažintinė

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2018-10-04 17.00 val.

VI-16

Pažintinė

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2018-10-04 17.00 val.

PI-16

Pažintinė

lekt. Birutė Povilianskienė

2018-10-02 17.00 val.

       

Studentų dalyvavimas būtinas.

R-17 ir RI-17 gr. praktikų ataskaitų gynimas

 

Praktikų ataskaitų gynimas vyks 2018 m. rugsėjo 24 d.

R-17 gr – 17.00 val.

RI-17 gr. -  18.00 val.

Auditorijos bus nurodytos tvarkaraštyje.

 

Primename, kad užpildytus praktikos dokumentus bei parengtą praktikos ataskaitą reikia pristatyti iki rugsėjo 21 d į 304 a.

R-17V, R-16V, RI-17V, RI-16V gr. praktikų ataskaitų gynimas

 

Todėl primename, kad pasirašytus praktikos dokumentus ir praktikos ataskaitą reikia pristatyti iki 2018-09-10 d. Vilniaus skyriaus administratorei.

 

Praktikos ataskaita turi būti parengta pagal Kolegijos rašto darbų metodinius reikalavimus.

 

Praktikos ataskaitų gynimo datos:

R-17V, R-16V gr. 2018-09-20 12:00 val. (auditorija bus nurodyta vietoje)

RI-17V, RI-16V gr. 2018-09-20 13:00 val. (auditorija bus nurodyta vietoje)

Praktikos registracija VI-15 gr.

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 24 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d. vyksta priešdiplominės praktikos registracija

 

priešdiplominės praktikos trukmė nuo 2018-10-01 iki 2018-12-07

praktikos vadovė prof. dr. A.Lileikienė

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

 Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).

Pagrindinė įmonės veikla

Numatoma praktikanto darbo vieta

Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su diplominio darbo tema, bei jūsų studijų programa ir specializacija.

 

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovu bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

            

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje J

http://www.gerapraktika.lt/

EI-16, ĮI-16, VI-16, PI-16 gr.  praktikos registracija

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugsėjo 24  d. vyksta  praktikos registracija

 

praktikos trukmė: nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 2 d. imtinai,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

 Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).

Pagrindinė įmonės veikla

Numatoma praktikanto darbo vieta

Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje J

http://www.gerapraktika.lt/

NĮ-16-1 ir NV-16-1 gr. priešdiplominės praktikos registracija

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. vyksta priešdiplominės praktikos registracija

 

priešdiplominė praktika prasideda:

NV-16-1 gr. ir  NĮ-16-1 gr nuo 2018 m. spalio  1 d. iki 2018 m. gruodžio 7 d. imtinai,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su diplominio darbo tema, bei jūsų studijų programa.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje J

http://www.gerapraktika.lt/