Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

 

Metas priminti, kad Jūsų praktikos laikas baigėsi, tikėtina, jog ji praėjo produktyviai J

 

Todėl primename, kad pasirašytus praktikos dokumentus ir praktikos ataskaitą reikia pristatyti  Į 304 a.

 

Praktikos ataskaita turi būti parengta pagal Kolegijos rašto darbų metodinius reikalavimus.

 

Praktikos ataskaitų gynimo datos :

SI-15 gr. - gegužės 24 d. 15.00 val.

BI—15 gr. gegužės 29 d. 16.00 val.

TII-15 gr. – birželio 4 d. 18.00 val.

TE-15 gr. birželio 8 d. (individualiai)

EI-15 gr. – birželio 22 d. 17.00 val.

 

Praktikų ataskaitos pristatomos 2 dienos iki nurodytos gynimo datos.

 

Neatsiskaičius praktikos, bus laikoma akademine skola.

Studentui turinčiam akademinių skolų, nebus leidžiami gintis diplominio darbo.

Priešdiplominės praktikos ataskaitų gynimas Informacija skirta Į-15V, V-15V, P-15V gr. studentams
Primename, kad pasirašytus praktikos dokumentus ir praktikos ataskaitą reikia pristatyti iki 2018-05-22 d. Į Vilniaus skyrių – administratorei.
Praktikos ataskaitų gynimo data 2018 m. gegužės 24 d. SKYPE .
Platesnė informacija pateikta studentų nurodytais el. paštais.
Jei kyla kokių klausimų visda galite rašyti praktikų vadovei el. paštu rasa.sereikiene@ltvk.lt

Informacija skirta NV-16-1,  NV-16-2 gr. studentams

Pagal numatomą studijų tvarką pavasario semestre, jūs turite atlikti Mokomąją (profesinės veiklos) praktiką, laikotarpis nuo 2018 m. liepos 2 d. iki liepos 31 d.
Praktikai yra rengiami dokumentai: trišalė praktikos sutartis bei komandiruotės lapas, todėl būta pateikti TEISINGUS DUOMENIS.

Praktiko vietą studentai paprastai susiranda patys, tačiau jeigu jūs dėl tam tikrų priežasčių neturite praktikos vietos, kreipkitės į praktikų vadovę, visada padėsime.

Susiradus praktikos vietą, būtina atsiųsti savo ir įmonės duomenis praktikų vadovei, kad būtų galima sudaryti trišalę sutartį.

Praktikos dokumentams parengti studentas (-ė) turi atsiųsti el. paštu rasa.sereikiene@ltvk.lt šiuos duomenis:

 

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).


Praktikos trukmė 240 ak. val (5 savaitės).
Praktikos pradžia 2018 m. liepos  mėn. 2 d.

Duomenis apie praktikos vietą siųsti iki 2018 m. birželio 12 d. (po to parengtos sutartys bus nuskenuotos ir išsiųstos Jums)
Įvadinis instruktažas vyks birželio 13 d. 14.00 val. Lietuvos laiku, prašome atsiųsti rasa.sereikiene@ltvk.lt  savo Skype vardą, kad galėčiau pridėti prie grupės iki birželio 8 d.

 

Papildoma informacija yra pateikta Moodle kurse  Mokomoji praktika (NV-16-1, NV-16-2)

Informacija skirta NĮ-17-1,  NV-17-1 gr. studentams

Pagal numatomą studijų tvarką pavasario semestre, jūs turite atlikti pažintinę praktiką, laikotarpis nuo 2018 m. liepos 2 d. iki liepos 27 d.
Praktikai yra rengiami dokumentai: trišalė praktikos sutartis bei komandiruotės lapas, todėl būta pateikti TEISINGUS DUOMENIS.

Praktiko vietą studentai paprastai susiranda patys, tačiau jeigu jūs dėl tam tikrų priežasčių neturite praktikos vietos, kreipkitės į praktikų vadovę, visada padėsime.

Susiradus praktikos vietą, būtina atsiųsti savo ir įmonės duomenis praktikų vadovei, kad būtų galima sudaryti trišalę sutartį.

Praktikos dokumentams parengti studentas (-ė) turi atsiųsti el. paštu rasa.sereikiene@ltvk.lt šiuos duomenis:

 

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).


Praktikos trukmė 160 ak. val (4 savaitės).
Praktikos pradžia 2018 m. liepos  mėn. 2 d.

Duomenis apie praktikos vietą siųsti iki 2018 m. birželio 10 d. (po to parengtos sutartys bus nuskenuotos ir išsiųstos Jums)
Įvadinis instruktažas vyks (kol kas informacija derinama, prelimenariai birželio 12 d. xx val.)  Lietuvos laiku, prisijungti prie dėstytojos doc. dr. Jurgitos Martinkienės skype: jurgita7174 iki birželio 6 d.

 

Papildoma informacija yra pateikta Moodle kurse  PAŽINTINĖ PRAKTIKA (NV-17-1, NĮ-17-1)

Praktikos ataskaitų gynimo datos:

VI-14 gr. – gegužės 22 d. 17.30 val. 303 a.

TI-15 gr. - gegužės 23 d. 16.00 val. 404 a.

TII-14 gr. - gegužės 23 d. 17.00 val. 404 a.

Praktikos registracija. R-17, TI-16, M-16, RI-17, NV-16-1, NV-16-2, R-17 V, R-16V, RI-17V, RI-16V gr.

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 20 d. iki 2018 m. birželio 5 d. vyksta  praktikos registracija

 

Praktikos trukmė:

R-17, RI-17 gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

R-17V, R-16V, RI-17V, RI-16V gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

NV-16-2 gr. nuo 2018-06-26 iki 2018-07-31;

TI-16, M-16 gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

NV-16-1 gr. nuo 2018-07-02 iki 2018-07-27;

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

 Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

 

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Priešdiplominės praktikos ataskaitų gynimas

Todėl primename, kad pasirašytus praktikos dokumentus ir praktikos ataskaitą reikia pristatyti  Į 304 a.

Praktikos ataskaita turi būti parengta pagal Kolegijos rašto darbų metodinius reikalavimus.

Grupė

Praktika

Praktikos vadovas

Gynimo laikas

Praktikos ataskaitų pristatymo terminas

NV-15-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Rinkodara- lekt. Eimantas Kamienas

2018-05-21 18.00 val. LT laiku SKYPE

Moodle kurse iki 2018-05-20

Finansai- prof. dr. Angelė Lileikienė

2018-05-10 15.00 val. LT laiku SKYPE

iki 2018-05-05

T-15

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

asist. Vilija Šlajienė

2018-04-25 14.00 val. 203 a.

iki 2018-04-23 į 304 a.

TE-14

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

asist. Vilija Šlajienė

2018-04-25 14.00 val. 203 a.

iki 2018-04-23 į 304 a.

Į-15

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2018-05-21 17.00 val. 204 a.

iki 2018-05-10 į 304 a.

V-15

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė

2018-05-02 14.00 val. 304 a.

iki 2018-04-30 į 304 a.

P-15

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Lekt. Birutė Povilianskienė

2018-04-24 15.00 val. 401 a.

iki 2018-04-23 į 304 a.

S-15

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Lekt. Danutė Kiškienė

2018-04-24 16.30 val. 201 a.

iki 2018-04-23 į 304 a.

R-15

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Lekt. Inga Letinauskienė

2018-05-08 16.00 val. 303 a.

iki 2018-05-04 į 304 a.

ĮI-14

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2018-05-21 17.00 val. 303 a.

iki 2018-05-10 į 304 a.

PI-14

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Lekt. Birutė Povilianskienė

2018-04-24 16.30 val. 403 a.

iki 2018-04-23 į 304 a.

EI-14

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Prof. dr. Angelė Lileikienė

2018-04-26 17.00 val. 303 a.

iki 2018-04-23 į 304 a.

BI-14

Baigiamoji  profesinės veiklos praktika

Doc dr. Deimena Kiyak

2018-04-27 17.00 val. 204 a.

iki 2018-04-23 į 304 a.

RI-14

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Lekt. Inga Letinauskienė

2018-05-08 16.00 val.  303 a.

iki 2018-05-04 į 304 a.

SI-14

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Lektorė Danutė Kiškienė

2018-04-24 16.30 val. 201 a.

iki 2018-04-23 į 304 a.

 

2017/2018 m.m. Pavasario semestro praktikos

Grupė

Praktika

Praktikos trukmė

Praktikos vadovas

NV-15-2

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Rinkodara- lekt. Eimantas Kamienas

Finansai- prof. dr. Angelė Lileikienė

T-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc. Renata Šliažienė

TI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

Prof. dr. Olegas Ramašauskas

I-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

V-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė

P-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Birutė Povilianskienė

S-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Danutė Kiškienė

R-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Inga Letinauskienė

R-16

Apgyvendinimo praktika „Amberton“ pavyzdžiu  Biurometa

Kaip dalykas semestro metu

lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė

TII-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

Prof. dr. Olegas Ramašauskas

VI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

Doc. dr. Algirdas Giedraitis

ĮI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

PI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Birutė Povilianskienė

EI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Prof. dr. Angelė Lileikienė

BI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc dr. Deimena Kiyak

RI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Inga Letinauskienė

TE-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc. Renata Šliažienė

TT-16

Mokomoji praktika

2018-02-05 iki 2018-03-03

Doc. Renata Šliažienė

SI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lektorė Danutė Kiškienė

NI-15-2

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-19 iki 2018-05-22

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

TII-15

Mokomoji praktika

2018-04-09 iki 2018-05-18

Doc. dr. Ilona Rupšienė

EI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

Lekt. Daiva Viningienė

BI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

Lekt. Vilma Eidininkienė

TE-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

Doc. Renata Šliažienė

R-17

Pažintinė turizmo praktika

2018-07-02 iki 2018-07-27

Lekt. Inga Letinauskienė

RI-17

Pažintinė turizmo praktika

2018-07-02 iki 2018-07-27

Lekt. Inga Letinauskienė

TI-16

Mokomoji praktika

2018-07-02 iki 2018-08-10

Doc. dr. Ilona Rupšienė

M-16

Mokomoji praktika

2018-07-02 iki 2018-08-10

Doc. dr. Ilona Rupšienė

TTI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

Tikslinama

SI-15

Mokomoji praktika

2018-04-09 iki 2018-05-18

Lekt. Danutė Kiškienė