Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Praktikos įvadinis instruktažas TT-17V, T-16V, TTI-16V gr. vyks 2019 m. sausio 18 d. 13.00 val. 217 kab.

Praktikos vadovė Renata Skrebutėnienė. Studentų dalyvavimas BŪTINAS.

Studentų dėmesiui

Paskelbta informacija 2018-2019 m. m.

Pavasario semestro praktikų vietų registracija.

 

Pirminė informacija išsiųsta į el. paštus.

Praktikų ataskaitų gynimas NV-16-1 gr. ir NĮ-16-1 gr. vyks 2019 m. sausio 8 d.

Platesnė informacija Moodle kurse.

 

VI-16, ĮI-16, VI-15 gr. praktikos ataskaitų gynimas

VI-15 gr.

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

prof. dr. Angelė Lileikienė

2018-12-12 17.00 val.

IĮ-16 gr.

Pažintinė praktika

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2018-12-04 17.00 val.

VI-16 gr.

Pažintinė praktika

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2018-12-04 17.00 val.