Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

 

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt

Įvadiniai instruktažai Birželio mėn.

Grupė

Praktika

Trukmė

Praktikos vadovas

Įvadinis instruktažo data

R-20

pažintinė turizmo praktika

2021-06-29 – 2021-07-23

Doc. Putinas Bielskis

2021-06-25 12.30 val 

meet.google.com/cku-uhnp-zhv

TI-19

mokomoji praktika (įmonėje)

2021-06-29 – 2021-08-06

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

2021-06-22 10.00 val

meet.google.com/vuo-qbmj-tko

SD-19

mokomoji praktika (įmonėje)

2021-06-29 – 2021-08-06

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

2021-06-22 10.00 val

meet.google.com/vuo-qbmj-tko

RI-19

apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2021-07-01 – 2021-07-30

Doc. Putinas Bielskis

2021-06-25 12.30 val 

meet.google.com/cku-uhnp-zhv

RI-18

apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2021-07-01 – 2021-07-30

Doc. Putinas Bielskis

2021-06-25 12.30 val 

meet.google.com/cku-uhnp-zhv

R-20V

pažintinė turizmo praktika

2021-06-29 – 2021-07-23

 lekt. Marija Šimonelienė

2021-06-28 10.00 val. meet.google.com/tbv-mhgg-uqb

 

RI-20V

turizmo pažintinė praktika

2021-06-29 – 2021-07-23

 lekt. Marija Šimonelienė

2021-06-28 10.00 val. meet.google.com/tbv-mhgg-uqb

 

NR20-2

pažintinė turizmo praktika

2021-06-29 – 2021-07-23

Doc. Putinas Bielskis

2021-06-25 12.30 val 

meet.google.com/cku-uhnp-zhv

NP20-1

pažintinė praktika

2021-06-29 – 2021-07-23

Lekt. Birutė Povilianskienė

2021-06-22  17.00 val.

meet.google.com/mdm-onds-zbv

NV20-1

pažintinė praktika

2021-06-29 – 2021-07-23

Doc. Regina Narkienė

2021-06-22  17.00 val.

meet.google.com/mdm-onds-zbv

NR19-2

apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2021-06-29 – 2021-07-23

Asist. Simona Mikalajūnaitė

2021-06-25 19.00 val.

meet.google.com/jgb-qocg-dkv