Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

TTI-16 V gr. praktikų ataskaitų gynimas vyks 2019-12-06 11.30 val (auditorija tikslinama)

PI-16V ir VI-17 gr. Praktikos vietų registracija

Vadovaudamasi Direktorės 2019-06-27 d. įsakymu Nr. 1.6-50(1.5), informuojame , kad nuo 2019 m. rugsėjo 21 d. iki 2019 m. spalio 14 d. vyksta praktikos registracija

praktikos trukmė: nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki gruodžio 27 d.,

Vadovaudamasi Direktorės 2019-06-27 d. įsakymais Nr. 1.6-49(1.5), 1.6-50(1.5),   1.6-51(1.5),  informuoju, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. vyksta  praktikos registracija .

Grupė Praktika Trukmė
NI-18-2 Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
NV-18-2 Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
NP-18-2 Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
NI-17-1 Baigiamoj profesinės veiklos praktika 2019-10-01 iki 2019-12-09
NV-17-1 Baigiamoj profesinės veiklos praktika 2019-10-01 iki 2019-12-09
I-18 Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
V-18 Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
P-18 Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
VE-18 Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
B-17 Mokomoji 2019-09-02 iki 2019-10-11
EI-16 Mokomoji 2019-10-07 iki 2019-11-15
BI-16 Mokomoji 2019-10-07 iki 2019-11-15
VI-17 Pažintinė 2019-10-07 iki 2019-10-31
SI-18 Pažintinė 2019-10-07 iki 2019-10-31
Į-18V Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
V-18V Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
P-18V Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
S-18V Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
B-18V Pažintinė 2019-09-02 iki 2019-09-27
R-17V Apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika 2019-09-02 iki 2019-09-27
PI-18V Pažintinė 2019-10-28 iki 2019-11-22
SI-18V Pažintinė 2019-10-28 iki 2019-11-22
TTI-17V Mokomoji  2019-10-14 iki 2019-11-22
TTI-16V Baigiamoj profesinės veiklos praktika 2019-09-02 iki 2019-11-08
RI-17 Apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika 2019-10-07 iki 2019-11-15
RI-18V Pažintinė 2019-10-28 iki 2019-11-22
NV-17-2 Mokomoji  2019-11-04 iki 2019-12-12

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Studentams, kuriems numatyta praktika yra įskaityta, prašome šį laišką laikyti informacinio pobūdžio, nes bendra informacija yra siunčiama visai grupei.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt/