Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. (8 66) 350 033

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

 

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt

2021 /2022 m. m. RUDENS SEMESTRO PRAKTIKOS

Klaipėda

 

 

Grupė

Praktika

Trukmė

1

V-20

pažintinė praktika

 

2021-09-02 – 2021-09-30

2

P-20

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

3

R-19

apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

4

SD-19

multimedijos produkto kūrimas

2021-09-02 – 2021-09-30

5

B-19

profesinės veiklos praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

6

VEI-19

pažintinė praktika

2021-10-04 – 2021-10-29

7

SDI-18

multimedijos produkto kūrimas

2021-10-04 – 2021-10-29

8

BI-18

profesinės veiklos praktika

2021-10-04 – 2021-11-12

9

RI-18

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2021-11-08 – 2022-01-21

 

 

 

 

Vilnius

 

 

Grupė

Praktika

Trukmė

1

TTI-18VP

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2021-09-02 – 2021-11-09

2

Į-20V

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

3

P-20V

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

4

VE-20V

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

5

BI-18V

profesinės veiklos praktika

2021-10-11 – 2021-11-19

 

Nuotolines

 

 

Grupė

Praktika

Trukmė

1

NVE-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

2

NS-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

3

NV-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

4

NI-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

5

NP-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

6

NI-19-1

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2021-10-04 – 2021-12-10

7

NP-19-1

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2021-10-04 – 2021-12-10

8

NR-19-2

pramoginės veiklos praktika

2021-11-08 – 2021-12-10

Įvadiniai praktikos instruktažai. Rugsėjo mėn.


Grupė

Praktika

Trukmė

Praktikos vadovas

Įvadiniai instruktažų data ir nuorodos

1

V-20

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. R.Narkienė

2021-08-30 19.00 val.

meet.google.com/hug-nauh-yuf

2

P-20

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. R.Narkienė

3

NS-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. R.Narkienė

4

NP-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. R.Narkienė

5

R-19

apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Lekt. S. Mikalajūnaitė

2021-08-30 10.00 val.

meet.google.com/qjf-xstq-psr

6

SD-19

multimedijos produkto kūrimas

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

2021-08-23 10.30 val.

meet.google.com/ymv-bqqy-ucg

7

B-19

profesinės veiklos praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Lekt. Vilma Eidininkienė

2021-08-31 20.00 val.

meet.google.com/vwe-pkio-ehy

8

NI-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. dr. J.Martinkienė

2021-08-20 16.00 val.

meet.google.com/dsr-bgws-bqc

9

TTI-18VP

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2021-09-02 – 2021-11-09

Doc. Renata Šliažienė

2021-08-30 13.00 val.

meet.google.com/afe-byzs-gft

10

Į-20V

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

2021-08-27 16.00 val.

meet.google.com/itj-myyj-zep

11

P-20V

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

12

NV-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

13

VE-20V

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. dr. Izolda Sruibytė

2021-08-31 14.00 val.

meet.google.com/kuy-emjf-nco

14

NVE-20-2

pažintinė praktika

2021-09-02 – 2021-09-30

Doc. dr. Izolda Sruibytė

Praktikų ataskaitų gynimas

Grupė

Praktika

Praktikos vadovas

Data 

R-20

pažintinė turizmo praktika 

Doc. Putinas Bielskis

2021-09-14 15.30 val .

TI-19

mokomoji praktika (įmonėje) 

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

2021-09-13 14.00 val .

SD-19

mokomoji praktika (įmonėje) 

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

2021-09-13 10.00 val .

RI-19

apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

Doc. Putinas Bielskis

2021-09-10 13.00 val .

RI-18

apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

Doc. Putinas Bielskis

2021-09-10 13.00 val .

R-20V

pažintinė turizmo praktika 

 lekt. Marija Šimonelienė

2021-09-06 13.40 val. 

RI20V

turizmo pažintinė praktika

 lekt. Marija Šimonelienė

2021-09-06 13.40 val.

NR20-2

pažintinė turizmo praktika 

Doc. Putinas Bielskis

2021-09-14 18.00 val .

NP20-1

pažintinė praktika 

Lekt. Birutė Povilianskienė

2021-09-08 17.00 val .

NV20-1

pažintinė praktika 

Doc. Regina Narkienė

2021-09-13 17.00 val .

NR19-2

apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

Asist. Simona Mikalajūnaitė

2021-09-13 17.00 val .

Įvadiniai praktikos instruktažai. Spalio mėn.

Grupė

Praktika

Praktikos trukmė

Praktikos vadovas

Įvadinio instruktažo data

VEI-19

pažintinė praktika

2021-10-04 – 2021-10-29

Doc. dr. I. Sruibytė

2021-09-30 18.00 val. 

SDI-18

multimedijos produkto kūrimas

2021-10-04 – 2021-10-29

Doc. dr. S. Grigaliūnienė

2021-09-27 18.00 val. 

BI-18

profesinės veiklos praktika

2021-10-04 – 2021-11-12

Lekt. V. Eidininkienė

2021-09-22 20.00 val. 

RI-18

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2021-11-08 – 2022-01-21

Lekt. S. Mikalajūnaitė

2021-10-25 17.00 val.

BI-18V

profesinės veiklos praktika

2021-10-11 – 2021-11-19

Lekt. I. Šumskaitė

2021-10-07 18.30 val. 

NI-19-1

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2021-10-04 – 2021-12-10

Doc. R. Romerytė-Šereikienė

2021-09-29 19.00 val. 

NP-19-1

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2021-10-04 – 2021-12-10

Doc. R. Narkienė

Lekt. B. Povilianskienė

NR-19-2

pramoginės veiklos praktika

2021-11-08 – 2021-12-10

Lekt. S. Mikalajūnaitė

2021-10-25 17.00 val.