Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

TT-18V gr. praktikų ataskaitų pristatymas.

 

informuojame, kad pasirašytus praktikos dokumentus ir praktikos ataskaitą reikia pristatyti iki 2020-03-12 d. Į 215 kab. Vilniaus padalinio studijų skyrių. Platesnė informacija pateikta studentams el paštu.

 

 

Įvadinis praktikų instruktažas ĮI-18V, TTI-18V, TT-17V, P-17V grupėms.

 

Vyks 2020 m. vasario 28 d. 14:00 val. – 203 aud.

 

Studentų dalyvavimas BŪTINAS

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“ Šio susitikimo metu yra išdalinami parengti praktikos dokumentai bei yra suteikiama tolimesnė informacija.

 

Primename, jog laiku neatsiskaičius praktikos ir jos nesigynus, bus laikoma akademinė skola.

 

Studentai, turintys akademinių skolų nėra prileidžiami prie viešo diplominio darbo gynimo.

 

Studentai, kurie nepateikė jokios informacijos, prašome apie samą situaciją kuo skubiau informuoti Kolegijos praktikos vadovę el paštu rasa.sereikiene@ltvk.lt iki 2020-02-26.

 

Įvadinis praktikų instruktažas  TTI-16, TT-17, grupėms

 

vyks  2020 m. kovo 5 d. 16:00 val. – auditorija tikslinama

 

Studentų dalyvavimas BŪTINAS

 

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“ Šio susitikimo metu yra išdalinami parengti praktikos dokumentai bei yra suteikiama tolimesnė informacija.

 

Primename, jog laiku  neatsiskaičius praktikos ir jos nesigynus, bus laikoma akademine skola.

 

Studentai, turintys akademinių skolų nėra prileidžiami prie viešo diplominio darbo gynimo.

 

Studentai, kurie nepateikė jokios informacijos, prašome apie esamą situaciją kuo skubiau informuoti Kolegijos praktikos vadovę el pašturasa.sereikiene@ltvk.lt  iki 2020-03-02

Praktikų įvadinių instruktažų datos:

2019 - 2020 m. Pavasario semestras

 

Grupė

Praktika

Trukmė

Klaipėda

R-19

Pažintinė

2020-07-01 - 2020-07-29

R-19

pramoginės veiklos praktika;

2020-02-03 – 2020-05-22

R-18

pramoginės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-05-22

TI-18

mokomoji praktika (įmonėje)

2020-07-01 – 2020-08-11

TT-18

mokomoji praktika

2020-02-03 – 2020-02-28

TT-17

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-03-09 – 2020-05-15

Į-17

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

V-17M

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

P-17

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

R-17

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

B-17

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

TT-17

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

TI-17

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

PI-18

pažintinė praktika

2020-04-06 – 2020-04-30

VI-18

pažintinė praktika

2020-04-06 – 2020-04-30

ĮI-18

praktika

2020-04-06 – 2020-05-15

TII-17

praktika

2020-04-06 – 2020-05-15

TTI-17

praktika

2020-04-06 – 2020-05-15

SDI-17

praktika

2020-04-06 – 2020-05-15

RI-18

apgyvendinimo ir maitinimo praktika

2020-07-01 – 2020-08-11

RI-19

turizmo pažintinė praktika

2020-07-01 – 2020-08-11

TII-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

ĮI-16M

baigiamoji profesinės veiklos praktikap>

2020-02-03 – 2020-04-10

PI-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

VI-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

EI-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

BI-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

SI-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

TI-17

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

TE-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

TTI-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-03-09 – 2020-05-15

TII-16

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-03-09 – 2020-05-15

Vilnius

R-18V

apgyvendinimo ir maitinimo praktika

2020-07-01 – 2020-07-29

TT-18V

praktika

2020-02-03 – 2020-02-28

R-17V

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

Į-17V

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

P-17V

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-03-16 – 2020-05-22

TT-17V

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-03-09 – 2020-05-15

ĮI-18V

pažintinė praktika

2020-03-04 – 2020-04-12

TTI-18V

mokomoji praktika

2020 03 04 - 2020 04 12

RI-19V

pažintinė turizmo praktika

2020-07-01 – 2020-07-29

RI-18V

apgyvendinimo ir maitinimo praktika

2020-07-01 – 2020-07-29

ĮI-16V

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

PI-16V

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

RI-16V

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

Nuotolines

NĮ-19-1

Pažintinė praktika

2020-07-01 – 2020-08-11

NP-19-1

Pažintinė praktika

2020-07-01 – 2020-08-11

NV-18-2

Profesinės veiklos praktika

2020-07-01 – 2020-08-11

NV-18-1

Profesinės veiklos praktika

2020-07-01 – 2020-08-11

NP-18-2

Profesinės veiklos praktika

2020-07-01 – 2020-08-11

NTT-18-2

Mokomoji praktika

2020-07-01 – 2020-08-11

NR-18-2

Apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2020-07-01 – 2020-07-28

NR-19-2

Turizmo pažintinė praktika

2020-07-01 – 2020-07-28

NĮ-17-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-02-03 – 2020-04-10

NV-17-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-03-16 – 2020-05-22

NTT-17-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-03-09 – 2020-05-15

Prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Studentams, kuriems numatyta praktika yra įskaityta, prašome šį laišką laikyti informacinio pobūdžio, nes bendra informacija yra siunčiama visai grupei.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt/