Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

 

Praktikos įvadiniai instruktažai VI-14, TI-15, TII-14 grupėms

2017/2018 m.m. Pavasario semestras

Grupė

Praktika

Praktikos trukmė

Praktikos vadovas

Data

Auditorija

VI-14

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

Doc. dr. Algirdas Giedraitis

2018-03-02 16:00

204

TI-15

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2018-03-07 iki 2018-05-18

prof. dr. Olegas Ramašauskas

2018-03-07 16:00

402

TII-14

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

prof. dr. Olegas Ramašauskas

2018-03-07 16:00

402

Praktikų registracija: TII-15, EI-15, BI-15, TE-15, SI-15, PI-15V gr.

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 22 d. iki 2018 m. kovo 29 d. vyksta mokomosios/profesinės veiklos praktikos registracija.

Praktikos trukmė: nuo 2018 m. balandžio 09 d. iki gegužės 18 d.,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, el. paštas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Praktikos vieta turi sietis su  jūsų studijų programa.

Pagal atsiųstus duomenis bus rengiami praktikos dokumentai, iki to praktikų vietos yra tvirtinamos Katedroje, todėl jūsų pateikta informacija turi būti aiški ir išsami.

Jei kyla klausimų dėl praktikos, praktikos vietos ir pan. prašome kreiptis į Kolegijos praktikos vadovę 304 a. arba el paštu rasa.sereikiene@ltvk.lt

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus. 

NĮ-15-2 gr. Įvadinis priešdiplominės praktikos instruktažas
Įvadinis praktikos instruktažas vyks kovo 14 d. 16.00 val LT laiku.
Platesnė informacija Moodle kurse.

priešdiplominė praktika prasideda:

NĮ-15-2 gr.  nuo 2018 m. kovo 19 d. iki gegužės 22 d.,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  •  Pagrindinė įmonės veikla
  •  Numatoma praktikanto darbo vieta
  •  Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Praktikos vieta turi sietis su diplominio darbo tema, bei jūsų studijų programa.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

 

2017/2018 m.m. Pavasario semestro praktikos

Grupė

Praktika

Praktikos trukmė

Praktikos vadovas

NV-15-2

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Rinkodara- lekt. Eimantas Kamienas

Finansai- prof. dr. Angelė Lileikienė

T-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc. Renata Šliažienė

TI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

Prof. dr. Olegas Ramašauskas

I-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

V-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė

P-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Birutė Povilianskienė

S-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Danutė Kiškienė

R-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Inga Letinauskienė

R-16

Apgyvendinimo praktika „Amberton“ pavyzdžiu  Biurometa

Kaip dalykas semestro metu

lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė

TII-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

Prof. dr. Olegas Ramašauskas

VI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

Doc. dr. Algirdas Giedraitis

ĮI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

PI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Birutė Povilianskienė

EI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Prof. dr. Angelė Lileikienė

BI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc dr. Deimena Kiyak

RI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lekt. Inga Letinauskienė

TE-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Doc. Renata Šliažienė

TT-16

Mokomoji praktika

2018-02-05 iki 2018-03-03

Doc. Renata Šliažienė

SI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

Lektorė Danutė Kiškienė

NI-15-2

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-19 iki 2018-05-22

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

TII-15

Mokomoji praktika

2018-04-09 iki 2018-05-18

Doc. dr. Ilona Rupšienė

EI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

Lekt. Daiva Viningienė

BI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

Lekt. Vilma Eidininkienė

TE-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

Doc. Renata Šliažienė

R-17

Pažintinė turizmo praktika

2018-07-02 iki 2018-07-27

Lekt. Inga Letinauskienė

RI-17

Pažintinė turizmo praktika

2018-07-02 iki 2018-07-27

Lekt. Inga Letinauskienė

TI-16

Mokomoji praktika

2018-07-02 iki 2018-08-10

Doc. dr. Ilona Rupšienė

M-16

Mokomoji praktika

2018-07-02 iki 2018-08-10

Doc. dr. Ilona Rupšienė

TTI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

Tikslinama

SI-15

Mokomoji praktika

2018-04-09 iki 2018-05-18

Lekt. Danutė Kiškienė