Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Informuojame, kad praktikos ataskaitų gynimas vyks: NV-16-2 gr. Rinkodaros specializacija. 2019 m. gegužės 21 d. 18.00 val LT laiku SKYPE. Praktikų vadovas lekt. E.Kamienas.

Praktikų ataskaitas ir užpildytus praktikos dokumentus tvarkingai įkelti Į Moodle Priešdiplominės praktikos kursą  iki  gegužės 20 d.

Informuojame, kad praktikos ataskaitų gynimas vyks : NĮ-16-2 gr. 2019 m. gegužės 20 d. 16.00 val LT laiku SKYPE. Praktikų vadovas doc. dr. J.Martinkienė

Praktikų ataskaitas ir užpildytus praktikos dokumentus tvarkingai įkelti Į Moodle Priešdiplominės praktikos kursą  iki  gegužės 20 d.

Eiga gynimosi bus paskelbta kurse gegužės  19 d.

 

2018-2019 m.m. Pavasario semestro praktikų ataskaitų gynimo datos ir laikai

TT-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

Doc. Renata Šliažienė

2019-05-09 16.00 val.

TE-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

Doc. Renata Šliažienė

2019-05-09 16.00 val.

TTI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

Doc. Renata Šliažienė

2019-05-09 16.00 val.

S-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

lekt. Danutė Kiškienė

2019-05-21  17.00 val.

SI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

lekt. Danutė Kiškienė

2019-05-21 17.30 val.

I-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2019-05-22 16.00 val.

P-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

lekt. Birutė Povilianskienė

2019-04-30 11.00 val.

TI-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

prof. dr.  Olegas Ramašauskas

2019-05-10 16.00 val.

M-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

prof. dr.  Olegas Ramašauskas

2019-05-10 16.00 val.

TII-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

prof. dr.  Olegas Ramašauskas

2019-05-10 17.30 val.

B-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

doc. dr. Deimena Kiyak

2019-05-20 17.00 val.

BI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

doc. dr. Deimena Kiyak

2019-05-20 17.00 val.

E-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

prof. dr. Angelė Lileikienė

2019-04-19 17.00 val.

EI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

prof. dr. Angelė Lileikienė

2019-04-19 17.00 val.

R-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

doc.dr. Genovaitė Avižonienė

2019-05-14 17.00 val.

NI-16-2

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

 Info skype Moodle

NV-16-2

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

lekt. Eimantas Kamienas

  Info skype Moodle

IĮ-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė

2019-05-20 16.00 val.

PI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

prof. Benediktas Petrauskas

2019-05-06 18.00 val.

PI-17

pažintinė

lekt. B.Povilianskienė

2019-05-28 17.00 val.

TE-16

mokomoji

Doc. Renata Šliažienė

2019-06-05 16.00 val.

TTI-16

mokomoji

Doc. Renata Šliažienė

2019-06-05 16.00 val.

IĮ-17

pažintinė

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2019-06-13 17.00 val.

TII-16

mokomoji

prof. dr. I.Dailidienė

2019-06 04 17.00 val.

V-16

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

lekt. R.Dailidė

2019-05-22 18.00 val. https://meet.google.com/xke-jirs-xgj