Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

 

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Įvadiniai instruktažai

2020m. RUDENS SEMESTRAS

Grupė

Praktika

Trukmė

Praktikos vadovas

Įvadinis instruktažas

Klaipėda

V-19

Pažintinė praktika

2020-09-02 – 2020-09-29

lekt. Alvinija Venckuvienė

2020-08-28 11.00 val.

P-19

Pažintinė praktika

2020-09-02 – 2020-09-29

lekt. B. Povilianskienė

2020-08-31 15.00 val. Skype prisijungimas vlvk_nuotolines

R-18

apgyvendinimo ir maitinimo praktika

2020-09-02 – 2020-09-29

doc. dr. G.Avižonienė

2020-08-25 14.00 val.

SDI-18

mokomoji praktika (įmonėje)

2020-09-02 – 2020-09-29

doc. dr. S.Grigaliūnienė

2020-08-31 15.00 val.  Prieiga internetu:  meet.google.com/ntu-ogyz-ocd

RI-18

pramoginės veiklos praktika

2020-11-23 – 2020-12-18

doc. Putinas Bielskis

Data derinama

RI-19

pramoginės veiklos praktika

2020-11-23 – 2020-12-18

doc. Putinas Bielskis

Data derinama

BI-17

Profesinės veiklos praktika

2020-10-05 - 2020-11-13

lekt. V.Eidininkienė

2020-10-02 12.10 val.

SD-18

mokomoji praktika (įmonėje)

2020-09-02 – 2020-09-29

doc. dr. S.Grigaliūnienė

2020-08-31 15.00 val.  Prieiga internetu:  meet.google.com/ntu-ogyz-ocd


Vilnius

Į-19V

Pažintinė praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. R.Romerytė-Šereikienė

2020-08-27 11.00 val. Skype grupėje     https://join.skype.com/gDckMf3EZ9Vf

V-19V

Pažintinė praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. R.Romerytė-Šereikienė

2020-08-27 11.00 val. Skype grupėje     https://join.skype.com/gDckMf3EZ9Vf

P-19V

Pažintinė praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. R.Romerytė-Šereikienė

2020-08-27 11.00 val. Skype grupėje     https://join.skype.com/gDckMf3EZ9Vf

R-18V

pramoginės veiklos praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. M.Šimonelienė

2020-08-25 10.00 val.  Vilniaus padalinys

B-18V

Profesinės veiklos praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

Lekt. Ilona Šumskaitė

2020-08-25 12.00 val.  Vilniaus padalinys

RI-18V

pramoginės veiklos praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. M.Šimonelienė

2020-08-25 10.00 val.  Vilniaus padalinys

RI-19V

pramoginės veiklos praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. M.Šimonelienė

2020-08-25 10.00 val.  Vilniaus padalinys

SI-19V

Pažintinė praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. R.Romerytė-Šereikienė

2020-08-27 11.00 val. Skype grupėje  https://join.skype.com/gDckMf3EZ9Vf

TTI-17VP

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-09-02 - 2020-11-08

doc.     R.Šliažienė

2020-08-26 14.00 val Skype del....87Nuotolines


NTT-18-2

Mokomoji praktika

2020-09-02 - 2020-09-30

doc.     R.Šliažienė

2020-08-24 13.00 val Skype del....87

NĮ-18-1

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-10-01 - 2020-12-09

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

2020-09-16 17.00 val. LT laiku, prieiga https://meet.google.com/mhb-ipvx-tca?pli=1&authuser=0

NV-18-1

baigiamoji profesinės veiklos praktika

2020-10-01 - 2020-12-09

doc. dr. S.Grigaliūnienė (tvari projektų vadyba)

2020-09-28 17.00 val. LT laiku, prieiga meet.google.com/xsn-evwg-vqi
lekt. A.Lukauskas (skaitmeninis marketingas)

2020-09-24 17.00 val. LT laiku, prieiga https://meet.google.com/dfh-ueeu-gfq

NĮ-19-2

Pažintinė praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. Alvinija Venckuvienė

2020-08-31 16.00 val. prieiga  https://meet.google.com/xbd-bgbs-ats

NV-19-2

Pažintinė praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. Alvinija Venckuvienė

2020-08-31 16.00 val. prieiga  https://meet.google.com/xbd-bgbs-ats

NP-19-2

Pažintinė praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

Lekt. B.Povilianskienė

2020-08-31 15.00 val. Skype prisijungimas vlvk_nuotolines

NS-19-2

Pažintinė praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

lekt. Alvinija Venckuvienė

2020-08-31 16.00 val. prieiga  https://meet.google.com/xbd-bgbs-ats

NR-18-2

Pramoginės veiklos  praktika

2020-09-02 - 2020-09-29

doc. Putinas Bielskis

2020-08-27 20.00 val. Skype  genovaite.avizoniene

 

Ataskaitų gynimo datos NĮ-19-1, NP-19-1, NV-18-2, NV-18-1, NP-18-2, NR-18-2, NR-19-2 gr.

Grupė

Praktika

Praktikos vadovas

Ataskaitos gynimo data ir nuoroda

NĮ-19-1

Pažintinė praktika

Doc. dr. J. Martinkienė

2020-09-09 17.00 val LT laiku nuoroda
 https://meet.google.com/ihz-nzug-soh?pli=1&authuser=0

NP-19-1

Pažintinė praktika

Lekt. B. Povilianskienė

2020 09 16 d. 16.00 val. skype, prisijungimas vlvk_nuotolines

NV-18-2

Profesinės veiklos praktika

Lekt. R. Romerytė-Šereikienė

2020-09-24 19.00 val Skype grupėje https://join.skype.com/mgYQnXoGttmn

NV-18-1

Profesinės veiklos praktika

Lekt. R. Romerytė-Šereikienė

2020-09-21 19.00 val Skype grupėje https://join.skype.com/mgYQnXoGttmn

NP-18-2

Profesinės veiklos praktika

Lekt. R. Romerytė-Šereikienė

2020-09-17 19.00 val Skype grupėje https://join.skype.com/mgYQnXoGttmn

NR-18-2

Apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

Doc. dr. G. Avižonienė

2020-10-06 19.00 skype genovaite.avizoniene

NR-19-2

Turizmo pažintinė praktika

Lekt. J.Raišutienė

2020 09 11     13.00 val. Skype grupėje

Ataskaitų gynimo datos  RI-19V, RI-18V, R-18V gr.

Grupė

Praktika

Praktikos vadovas

Ataskaitų gynimo data

RI-19V

pažintinė turizmo praktika

lekt. Marija Šimonelienė

2020-10-02 9.00 val. auditorijoje

RI-18V

apgyvendinimo ir maitinimo praktika

lekt. Marija Šimonelienė

2020-10-02 9.00 val. auditorijoje

R-18V

apgyvendinimo ir maitinimo praktika

lekt. Rita Mikailienė

2020-10-05 12.00 val. auditorijoje

Prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Studentams, kuriems numatyta praktika yra įskaityta, prašome šį laišką laikyti informacinio pobūdžio, nes bendra informacija yra siunčiama visai grupei.

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt/