Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Praktikų ataskaitų gynimas R-16V ir RI-16V gr.

Informuoju, kad yra numatyta praktikos ataskaitų gynimo data – 2018-11-22 13.00 val. (auditorija bus priskirta administratorės ir paskelbta tvarkaraščiuose).

Praktikos ataskaitų gynimui būtina parengti skaidres.

Studentų dalyvavimas būtinas.

VI-17V ir PI-17V gr. įvadinis praktikos instruktažas

Įvadinis pažintinės praktikos instruktažas vyks 2018-11-23 13.00 val (auditorija bus nurodyta tvarkaraščiuose).
Praktikos vadovė lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė
Instruktažo metu bus išdalinami praktikos dokumentai bei suteikiama visa informacija, susijusi su praktika.
Studentai, kurie iki šiol nėra užsiregistravę praktikai, prašome kuo skubiau susisiekti su praktikos vadove el p. rasa.sereikiene@ltvk.lt dėl esamos situacijos arba pateikti būtinus duomenis, kad praktikos dokumentai būtų parengti laiku ir būtų užtikrintas sklandus studijų procesas.

Praktikos registracija PI-17V, VI-17V, RI-16V gr.

 

Informuojame, kad  iki 2018 m. lapkričio 16 d. vyksta  praktikos registracija

 

Pagal 2018-2019 s.m. rudens semestro užsiėmimų organizavimo tvarką praktikos trukmė numatoma nuo 2018-11-26 iki 2019-01-04.

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).

Pagrindinė įmonės veikla

Numatoma praktikanto darbo vieta

Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Studentai, kurie neturi praktikos vietos, gali kreiptis į Kolegijos praktikų vadovę lekt. R.Šereikienę dėl galimos praktikos vietos parinkimo iš Kolegijos socialinių partnerių sąrašo.

 

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovu bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.