Naujos knygos

1. Kompiuterinės leidybos pradmenys. Dizainas ir maketavimas / David Dabner. -- Vilnius : Žara, 20102. Kompiuterinių sistemų prototipų projektavimas / Jevgenijus Toldinas, Algimantas Venčkauskas, Darius Birvinskas ir kt. -- Kaunas : Technologija, 2017

 

3. Kompiuterių sandara. Procesoriaus ir atminties įrenginių veikimo pagrindai (2-oji laida) / Kęstutis Bartnykas. -- Vilnius : VGTU leidykla Technika, 2020

 

4. Veiklos analitika : su Microsoft Excel, Power Pivot ir Power BI / Vigintas Šakys. -- Kaunas : Vitae Litera, 2020

 

5. Veidoskaita. Praktinis vadovas / Žydrūnas Sadauskas. -- Kaunas : Ž.Sadauskas, 2020

 

6. Socialinės tikrovės mediacija : kultūra, politika ir visuomenė / sudarytojai: Renata Šukaitytė, Kęstas Kirtiklis. -- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018

 

7. Lietuvos baudžiamoji teisė : bendroji dalis : I knyga, Bendrieji baudžiamosios teisės pagrindai, nusikalstama veika ir nusikalstamos veikos sudėtis, nusikalstamos veikos formos, stadijos ir daugetas / Gintaras Švedas ... [ir 3 kiti]. -- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019

 

8. Lietuvos baudžiamoji teisė : bendroji dalis. II knyga, Nusikalstamos veikos teisiniai padariniai, baudžiamosios atsakomybės senatis, nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai / Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis. -- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020

 

9. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas : oficialus dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. -- Vilnius : Saulelė, 2020

 

10. Socialinės apsaugos teisė / Audrius Bitinas, Simona Cirtautaitė-Kaminskienė, Vida Petrylaitė. -- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020

 

11. Teisės teorija / Giedrė Lastauskienė, Rūta Latvelė, Jevgenijus Machovenko, Donatas Murauskas, Arnas Stonys, Dovilė Valančienė. -- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020

 

12. Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose / Ramūnas Birštonas, Jūratė Liauksminaitė. -- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020

 

13. Investavimas finansų rinkoje / Eimutis Valakevičius. -- Kaunas : Technologija, 2019

 

14. Kainodara / Algita Miečinskienė, Indrė Lapinskaitė. -- Vilnius : VGTU leidykla Technika, 2019

 

15. Viešojo sektoriaus apskaitos atvejai / Lina Dagilienė, Violeta Mykolaitienė. -- Kaunas : Technologija, 2019


16. Koučingo technikos : praktiški patarimai, kaip padėti augti ir tobulėti kitiems / Tomas Misiukonis. -- Vilnius : Vaga, 2020

 

17. Misija talentai : kaip pritraukti, atrinkti ir išlaikyti geriausius / Saulius Jovaišas, Valerija Buzėnienė. -- Vilnius : Baltos lankos, 2020

 

18. Motyvuoti paprasta : praktiniai sprendimai vadovams / Lina Preikšienė. -- Vilnius : Tyto alba, 2019

 

19. Naujasis vadovavimas : kaip lyderiaujančios organizacijos griauna nusistovėjusią verslo tvarką / David Burkus. -- Vilnius : Eugrimas, 2020

 

20. Vadovas per 24 h : gyvybiškai svarbūs patarimai augantiems vadovams / Tomas Misiukonis, Almanta Jakštaitė-Vinkuvienė. -- Vilnius : Vaga, 2019

 

21. Vadovo kaip asmenybės vystymosi trajektorijos / Jonas Kvedaravičius, Rimantas Stašys, Algirdas Giedraitis. -- Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018

 

22. Reklama : tarp klasikos ir modernumo / Almas Rupšlaukis, Bronislovas Čereška, Darius Jokubauskas. -- Vilnius : UAB "Super namai", 2019

 

23. Lietuvos pajūrio juostos rekreacinių teritorijų grafinės-vizualinės sistemos kūrimo metodika / Petras Grecevičius, Ramunė Urbonienė, Egidijus Jurkus, Andrius Rimkus. -- Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018

 

24. Tarptautinio turizmo plėtra ir ekonominis vertinimas / Daiva Labanauskaitė. -- Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2020

 

25. Veiklos tyrimai, jų taikymo teorija ir praktika / Jūratė Adomaitienė, Ilona Zubrickienė. -- Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019

 

26. Įvadas į medijų inžineriją / Edmundas Kibirkštis, Kęstutis Vaitasius, Juozas Margelevičius, Asta Kabelkaitė-Lukoševičė, Vaidas Bivainis, Laura Gegeckienė, Ingrida Venytė, Valdas Miliūnas, Nijolė Buškuvienė, Darius Pauliukaitis, Ingrida Andriukaitienė. -- Kaunas : Technologija, 2018

 

27. Laivybos inžinerija / Raimondas Barzdžiukas, Regina Derkintytė-Kaupienė, Martynas Jonkus, Artur Kaulitzky, Ričardas Maksimavičius, Donatas Paulauskas, Vytautas Paulauskas, Birutė Plačienė. -- Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019

 

28. Vizualusis dizainas / sudarytojas Vytautas Kasputis. -- Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008