Atviros prieigos duomenų bazės

Atviros prieigos siekis – užtikrinti nemokamą prieigą prie mokslinės literatūros straipsnių, konferencijų pranešimų, daktaro disertacijų ir tezių, kitos publikuotos ir nepublikuotos medžiagos. Atviros prieigos vystimasis suteikia galimybę skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje bei suteikiant akademinės bendruomenės nariams geresnę prieigą prie pasaulinių mokslinių išteklių.

Mokslinių publikacijų atvira prieiga yra užtikrinama per atviros prieigos žurnalus ir atviros prieigos archyvus bei talpyklas:

 • Atviros prieigos žurnalai vykdo straipsnių recenzavimą ir užtikrina jų nemokamą prieigą pasaulinei akademinei bendruomenei. Žurnalų išlaidas sudaro recenzavimo, straipsnių rengimo, tarnybinės stoties palaikymo išlaidos. Leidybos išlaidos gali būti padengiamos ugdymo ar mokslo institucijų, profesinių ir mokslinių bendruomenių. Kai kurių atviros prieigos žurnalų išlaidas apmoka straipsnius publikuojantys autoriai, jų institucijos arba rėmėjai.
 • Atviros prieigos archyvai ar talpyklos nevykdo publikacijų recenzavimo, tačiau užtikrina jų prieigą ir matomumą pasaulyje. Jose gali būti talpinami nerecenzuoti preprintai, recenzuoti postprintai arba abiejų tipų publikacijos. Talpyklos gali būti kuriamos instituciniu principu, t.y. priklausyti vienai institucijai ar institucijų tinklui, arba kuriamos konkrečios mokslo tematikos archyvai. Kuriant atviros prieigos archyvus ir talpyklas rekomenduojama laikytis standartų, palaikančių OAI-PMH protokolą ir užtikrinančių talpyklų suderinamumą.

Atvirosios prieigos žurnalai, archyvai ir talpyklos

 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

http://elaba.library.lt

 • Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos

http://etd.library.lt

 • Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas

http://lida.library.lt

 • Atvirosios prieigos žurnalų katalogas

http://www.doaj.org/

 • Europos mokslinių tyrimų skaitmeninių talpyklų infrastruktūros vizija

http://www.driver-repository.eu/

 • Atvirosios prieigos žurnalų leidybos vadovas

http://www.doaj.org/bpguide/

 • Atvirosios prieigos talpyklų katalogas

http://www.opendoar.org/

 • Atvirosios prieigos talpyklų registras

http://roar.eprints.org/

 • Medžiagos archyvavimo atvirosios prieigos talpyklų nuostatų registras

http://roarmap.eprints.org/

Atvirosios prieigos Lietuvos bazės:

 • Apskaitos, audito ir mokesčių

http://www.aktualijos.lt/

 • „Verslo žinių“ archyvas

http://archyvas.vz.lt/

Atvirosios prieigos užsienio bazės:

Vifanord - Šiaurės Europos ir Baltijos regiono studijų virtuali biblioteka
http://www.ku.lt/libr/databases/vifanord.php