Apie biblioteką

Bibliotekos elektroninis katalogas: http://college.library.lt/

LTVK virtuali biblioteka: https://lvk.lvb.lt

Biblioteka - modernus ir šiuolaikiškas informacinis centras, padedantis realizuoti neuniversitetinių studijų programas, atitinkantis kolegijos bendruomenės informacinius poreikius bei atviras visuomenei, įsiliejantis į šalies akademinių bibliotekų struktūrą.

Bibliotekos misija:

 • Ugdyti informacijos vartotoją, gebantį dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis;
 • Kurti paslaugios bibliotekos įspūdį ir įvaizdį;
 • Komplektuoti knygas bei informacines laikmenas, kurios padeda siekti studijų programose numatytų tikslų, tobulina savarankiško mokymosi kokybę ir moko studentus aktyviai ieškoti, kritiškai vertinti, analizuoti ir apdoroti informaciją.

Bibliotekos strateginis planas:

 1. Pagrindinis uždavinys – kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį galimybę švietimo įstaigai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, prisidėti prie Lietuvos bibliotekų fondo bei bibliotekų informacinės sistemos formavimo.
 2. Aprūpinti vartotojus reikalingais spaudiniais ir dokumentais, analizuoti vartotojų informacinius poreikius ir tobulinti jų tenkinimą.
 3. Vadovautis studijų programomis bei katedrų užsakymais, atsižvelgti į bibliotekoje turimus spaudinius ir kitus išteklius, komplektuoti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, prenumeruoti periodinius leidinius.
 4. Analizuoti aprūpinimo spaudiniais ir kitais ištekliais būklę bei turimo fondo panaudojimą..
 5. Aptarnauti kolegijos studentus bei darbuotojus, taip pat informuoti skaitytojus apie gautas knygas ir teikti reikalingą bibliografinę informaciją, ugdyti studentų informacinę kultūrą, rengti spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas.

Biblioteką sudaro:

 • bibliotekos fondas (abonementas ir skaitykla);
 • interneto skaitykla.

Abonementas:

 • Mokslinė literatūra
 • Informacinė literatūra
 • Vadovėliai
 • Dėstytojų metodiniai darbai
 • Periodiniai leidiniai
 • Grožinė literatūra

Bibliotekos abonementas:

Bibliotekos pagrindinį fondą sudaro mokomoji (apie 65 %) ir mokslinė (apie 35 %) literatūra. Šiuo metu bibliotekoje sukaupta apie 13500 egzempliorių (daugiau kaip 1500 pavadinimų) leidinių. Didžioji fondo dalis, tai leidiniai lietuvių kalba, tai yra apie 78 %, anglų kalba – apie 17 %, kitomis kalbomis (rusų k. ir vokiečių k.) leidiniai sudaro apie 5 % viso fondo dydžio. Galima paskaityti 12 pavadinimų įvairių žurnalų bei laikraščių.

Kolegija bibliotekos fondą nuolat papildomas mokomąja ir moksline literatūra, kuri reikalinga studijoms. Užsakant naujas knygas bendradarbiaujama su Kolegijos dėstytojais ir Lietuvos knygynais. Bibliotekoje pastoviai veikia naujų knygų parodos ir teminės parodos.

Bibliotekos skaitykla : skaitykloje yra 24 darbo vietos.

Kompiuterizuota skaitykla: įrengta 16 kompiuterizuotų darbo vietų. Galima nemokamai naudotis internetu, elektroniniu paštu, išsaugoti norimą informaciją elektroninėse laikmenose.