Užsakomieji tyrimai

Informacija apie teikiamas paslaugas už inovacinius čekius

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Priemonės tikslas - Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Techninė galimybių studija – tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą. Taip pat sąvoka gali apimti patentinio švarumo (patentabilumo) analizę.

Prototipo sukūrimas –veikla, apibrėžta Rekomenduojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Prototipo demonstravimas – veikla, apibrėžta Rekomenduojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Bandomosios partijos gamyba – veikla, apibrėžta Rekomenduojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETINĖ KRYPTIS

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė 

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS

Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

Tyrimų Tipas

Užsakomasis tyrimas

Tyrėjai

Techninė galimybių studija, K4-P4-T1

1.Intelektinių informacinių sistemų kūrimo, plėtros galimybių studija

2.Verslo procesų optimizavimo ir automatizavimo galimybių studijų rengimas

3.Technologinių sprendimų ar kūrimo priemonių galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai

Doc.dr. Ilona Rupšienė

El.p. ilona.rupsiene@ltvk.lt

(46)311099

Eksperimentinė plėtra

K4-P4-T2

1.Intelektinės gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemos prototipo sukūrimas

2.Intelektinės gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemos  sukūrimas ir paruošimas diegimui

Doc.dr. Ilona Rupšienė

El.p. ilona.rupsiene@ltvk.lt

(46)311099

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS

Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

Tyrimų Tipas

Užsakomasis tyrimas

Tyrėjai

Techninė galimybių studija, K5-P3-T1

1. E- parduotuvės rinkos galimybių studija. Ištirti naujos prekybos formą ir jos tiekiamą naudą vartotojui. E-parduotuvės, kaip inovacijų valdymo sistemos, diegimo galimybių studija.

2. Inovatyvių informacinių ir programų sistemų  inžinerijos , e.komercijos sistemų suderinamumo ir sąveikos užtikrinimo technologijų, orientuojantis į specializuotus vartotojų  (pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų ir kt.) poreikius galimybių studijos

Doc.dr. Ilona Rupšienė

El.p. ilona.rupsiene@ltvk.lt

(46)311099

Eksperimentinė plėtra

K5-P3-T2

1. Inovatyvių informacinių programų sistemų inžinerijos, e.komercijos, sistemų suderinamumo ir sąveikos užtikrinimo technologijų, orientuojantis į specializuotus vartotojų (pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų ir kt. ) poreikius prototipų kūrimas

2. Inovatyvių informacinių programų sistemų inžinerijos, e. Komercijos, sistemų suderinamumo ir sąveikos užtikrinimo technologijų , orientuojantis į specializuotus vartotojų  (pagyvenusių  žmonių, neįgaliųjų ir kt.) poreikius sukūrimas ir bandomasis diegimas.

Doc.dr. Ilona Rupšienė

El.p. ilona.rupsiene@ltvk.lt

(46)311099

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS

IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos

Tyrimų Tipas

Užsakomasis tyrimas

Tyrėjai

Techninė galimybių studija, K5-P4-T1

1. Veiklos proceso ir taisyklių modeliavimo, simuliacijos ir integravimo tyrimas organizacijų naudojamose informacinėse sistemose

2. Informacinių sistemų pokyčių valdymo ir modernizavimo automatizacijos tyrimas, remiantis informacinių technologijų vadybos metodais ir geriausios praktikos pavyzdžiais

Doc.dr. Ilona Rupšienė

El.p. ilona.rupsiene@ltvk.lt

(46)311099

Eksperimentinė plėtra,

K5-P4-T2

1. Informacinių sistemų integravimo prototipo ir techninės užduoties parengimas

2. Informacinių sistemų modernizavimo prototipo sukūrimas

3. Informacinių sistemų integravimas jas sujungiant pagal geriausias praktikas

4. Informacinių sistemų modernizavimas sukuriant plėtinius, modulius ar tobulinant esamas sistemas

Doc.dr. Ilona Rupšienė

El.p. ilona.rupsiene@ltvk.lt

(46)311099

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PRIORITETAS

Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą

Tyrimų Tipas

Užsakomasis tyrimas

Tyrėjai

Techninė galimybių studija K6-P1-T1

1. Turizmo paslaugų vartotojo pasitenkinimo tyrimas. Ištirti turizmo  firmų teikiamų paslaugų vartotojams kainų ir kokybės suderinamumą. Tyrimo rezultatas – teikiamų turizmo paslaugų kainų pagrįstumas ir kokybės monotoringas.

 

Doc. dr. Genovaitė Avižonienė

El.p.: genovaite.avizoniene@ltvk.lt

Tel:. 8 (698)00517

2. Verslo įmonės vertės nustatymo tyrimas, besikeičiančiomis rinkos sąlygomis. Tyrimo rezultatas – vertinimo metodikos sukūrimas

Doc. dr. Angelė Lileikienė

El.p.: angele.lileikiene@ltvk.lt

Tel.: 8(657)92742

3. Įmonės vadovų  lyderystės ir vadybinių kompetencijų efektyvumo tyrimas. Verslo įmonių vadovų vadybinių kompetencijų (profesinių, socialinių, asmeninių) efektyvumo  tyrimas.

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

El.p .: jurgita.martinkiene@ltvk.lt

Tel.: 8(610)46728