Vadybos katedra

2003 m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos ir vadybos katedra buvo restruktūrizuota į atskiras katedras, t. y. į Vadybos katedrą, Ekonomikos katedrą, Turizmo ir komunikacijos katedrą.

Vadybos katedros pagrindinis tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius Lietuvoje ir užsienyje veikiančiose verslo ir mokslo organizacijose atlikti intelektinį ir kūrybinį darbą, plėtoti vadybos mokslą. Vadybos katedra kuruoja Įstaigų ir įmonių administravimo, Išmaniosios vadybos, Pardavimų ir vadybos studijų programas. Daug dėmesio skiriama studentų praktikai. Sėkminga daugelio absolventų karjera įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencinį verslo pasaulį.

Kasmet rengiamose tarptautinėse konferencijose katedros dėstytojai analizuoja verslo vystymosi procesus bei aptaria naujausias tendencijas Lietuvos ekonomikoje, finansų sistemoje, organizacijų vadyboje. Moksliniai straipsniai publikuojami periodiniame kolegijos žurnale „Vadyba", kuris yrs publikuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CEEOL, EBSCO ir Index Copernicus. Dėstytojai ir praktikai yra aukštos kvalifikacijos, aktyviai dalyvaujantys mokslinėje, tiriamojoje veikloje.

Katedroje dėstomi dalykai 1 pakopos (bakalauro studijų) studentams: Vadybos pagrindai, Viešojo administravimo pagrindai, Organizacijos įvaizdis ir vartotojo elgsena, Organizacinė elgsena, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Bendravimo psichologija, Marketingo pagrindai, Sumanusis neuro marketingas, Išmaniųjų technologijų taikymas, Darbuotojų sauga ir sveikat, Skaitmeninis marketingas, Tarptautinis marketingas, Visuotinės kokybės vadyba, Formalioji komunikacija, Verslo santykių kultūra, Praktinė teisė vadyboje, Integruota logistika, Pažintinė praktika ir Profesinės veiklos praktika ir kt.

 

Vadybos katedros uždaviniai:

 • Rengti ir tobulinti išmaniosios vadybos , statybos, pardavimų ir logistikos, įstaigų ir įmonių administravimo  studijų krypties bakalauro,  programas;
 • Organizuoti katedros  specialistų tobulinimo ir kvalifikavimo kursus, rengti stojančiuosius studijoms;
 • Rengti katedros darbuotojų tobulinimo kursus ir seminarus, dalyvauti kitų organizacijų mokymo ir tobulinimo programose;
 • Rengti mokslinius straipsnius, metodines priemones ;
 • Inicijuoti vadybos mokslo tyrimus ir mokslo – taikomųjų projektų rengimą bei jų įgyvendinimui;
 • Organizuoti studentų, dėstytojų mokslines konferencijas;
 • Bendradarbiauti su kitomis mokymo ir mokslo įstaigomis, taip pat su valstybės ir  verslo organizacijomis;

Kontaktai


Vadybos katedros vedėja

Doc. Regina Narkienė

El.p. regina.narkiene@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 43 20

 

Studentų konsultavimo laikas:
Antradieniais 10:30 - 11:30 val.

Ketvirtadieniais 10:30 - 11:30
302 kab.

Pardavimų ir logistikos vadybos  studijų programos studentams siūlomos praktikų vietos:

 • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • UAB “Vlantana”
 • UAB “Nesė Group”
 • "A. Griciaus autotransporto įmonė"
 • UAB “MK Laivyba”
 • UAB “Jūrinis personalas”
 • UAB "Pajūrio sauga"

Socialiniai partneriai: