Vadybos katedra

2003 m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos ir vadybos katedra buvo restruktūrizuota į atskiras katedras, t. y. į Vadybos katedrą, Ekonomikos katedrą, Rekreacijos ir turizmo vadybos katedrą.

Vadybos katedros pagrindinis tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius Lietuvoje ir užsienyje veikiančiose verslo ir mokslo organizacijose atlikti intelektinį ir kūrybinį darbą, plėtoti vadybos mokslą. Vadybos katedra kuruoja Įstaigų ir įmonių administravimo, Išmaniosios vadybos, Pardavimų ir vadybos studijų programas. Daug dėmesio skiriama studentų praktikai. Sėkminga daugelio absolventų karjera įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencinį verslo pasaulį.

Kasmet rengiamose tarptautinėse konferencijose katedros dėstytojai analizuoja verslo vystymosi procesus bei aptaria naujausias tendencijas Lietuvos ekonomikoje, finansų sistemoje, organizacijų vadyboje. Moksliniai straipsniai publikuojami periodiniame kolegijos žurnale „Vadyba", kuris yrs publikuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CEEOL, EBSCO ir Index Copernicus. Dėstytojai ir praktikai yra aukštos kvalifikacijos, aktyviai dalyvaujantys mokslinėje, tiriamojoje veikloje.

Kontaktai

lekt. Alvinija Venckuvienė
Vadybos katedros vedėja 

Studentų konsultavimo laikas:
Antradieniais 10:30 - 11:30 val.
302 kab.

Pardavimų ir logistikos vadybos  studijų programos studentams siūlomos praktikų vietos:

  • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
  • UAB “Vlantana”
  • UAB “Nesė Group”
  • "A. Griciaus autotransporto įmonė"
  • UAB “MK Laivyba”
  • UAB “Jūrinis personalas”
  • UAB "Pajūrio sauga"

Socialiniai partneriai: