Rekreacijos ir turizmo katedra

Rekreacijos ir turizmo katedra kuruoja Turizmo ir pramogų verslo industrija studijų programos vykdymą. Šios  studijų programos tikslas rengti kvalifikuotus vadybininkus, gebančius kurti turizmo paslaugų paketus ir organizuoti jų pardavimą, tirti ir analizuoti turizmo ir pramogų verslo rinką, verslo aplinką bei jos kitimo tendencijas, steigti ir valdyti turizmo, pramogų ir sveikatingumo paslaugas teikiančias įmones. Studijų programoje daug dėmesio skiriama verslumo, lyderystės, kritinio mąstymo ugdymui.

 

Programoje vyrauja praktinis mokymas. Praktikos atliekamos sėkmingai dirbančiose Lietuvos turizmo ir renginių verslo įmonėse. Šios programos socialiniai partneriai: viešbutis „Amberton Klaipėda“, UAB „Krantas Travel“, Smiltynės jachtklubas, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras, UAB „Amadeus Lietuva“, „Linksmas lagaminas“ ir kt.   Studentai taip pat turi puikias galimybes pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.

 

Studijų programos apimtis – 180 kreditų.

 

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, atvejo analizė, įvairių projektų ir renginių rengimas.

 

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

 

Baigus Turizmo ir pramogų verslo industrijos studijų programos studijas suteikiamas Turizmo ir poilsio profesinio bakalauro laipsnis.

 

Profesinės veiklos galimybės: šios programos absolventai gali dirbti specialistais turizmo informacijos centruose, ekskursijų ir edukacinių programų rengėjais ir vedėjais muziejuose, gidais, vadybininkais - konsultantais kelionių agentūrose, vadybininkais apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose, renginių organizatoriais – renginių organizavimu užsiimančiose įmonėse, laisvalaikio ir pramogų centruose, apgyvendinimo įstaigose, SPA ir sveikatingumo paslaugas teikiančiuose centruose, o taip pat iniciatyvūs ir verslūs absolventai gali patys įkurti įmonę ir verstis šia veikla.

 

Tolesnių studijų galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 

Katedroje dirba: 18 dėstytojų (1 profesorius, 8 docentai, 9 lektoriai). Dėstytojai yra aukštos kvalifikacijos, daugelis jų savo dėstomo dalyko praktikai.  

Dėstytojas

Dėstomi dalykai

Prof. dr. Angelė Lileikienė

Verslo planavimas ir įmonės steigimas

Įmonės finansai ir apskaita

Doc. dr. Genovaitė Avižonienė

Sportinių renginių organizavimas

Dokumentų valdymas

Doc. dr. Giedrė Strakšienė

Renginių organizavimo pagrindai

Komunikavimo pagrindai

Doc. dr. Andželoka Žakaitienė

Lietuvos kultūros ir  istorijos pagrindai

Doc. dr. Ilona Rupšienė

Išmaniųjų technologijų taikymas

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

Vadybos pagrindai

Doc. dr. Vytė Kontautinė

Bendravimo psichologija

Lekt. Daumantas Bočkus

Kompiuterinė bilietų rezervavimo sistema

Sveikatingumo turizmas  

Lekt. Inga Letinauskienė

Kelionių planavimas ir organizavimas

Turizmo pagrindai

Lietuvos turizmo ištekliai

Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika

Asist. Irina Tiuliliukova

Anglų kalba

Lina Pridotkienė

Pasaulio ir Lietuvos architektūros ir dailės pagrindai

Doc. RaimondaTamoševičienė

Gido retorika  ir komunikacija

Lekt. Indrė Razbadauskaitė Venskė

Turizmo rinkodaros pagrindai

Lekt. Karolis Pronckus

Renginių organizavimo technologijos

Pramogų ir laisvalaikio renginių organizavimas

Lekt. Rita Stegvilienė

Apgyvendinimo ir maitinimo organizavimas

Doc. Renata Šliažienė

Teisės pagrindai

Lekt. Žilvinas Jeraminas

Verslo teisė

Lekt. Eglė Vaupšaitė

Pramogų parkų ir sporto klubų veiklos organizavimas

Rekreacijos ir turizmo katedros mokslinių tyrimų kryptis:

  1. Šiuolaikinio turizmo ir pramogų verslo vystymosi tendencijos.
  2. Pramogų ir turizmo industrijos įmonių valdymo efektyvumas.
  3. Turizmas ir darni plėtra saugomose teritorijose.
  4. Sveikatingumo turizmo plėtros kryptys Vakarų Lietuvos regione.

Kontaktai

Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja lekt. Inga Letinauskienė
Tel. (8 46) 311 099
El. paštas: inga.letinauskiene@ltvk.lt 
107 kab.