Teisės katedra

Teisės katedra įkurta 2002 metais, reorganizuota 2015 metais. Šiuo metu katedroje dirba 23 dėstytojai: 2 iš jų mokslo daktarai, 8 docentai, 14 lektorių, bei 2 asistentai. Pagrindinis katedros tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos teisės specialistus, gebančius prisitaikyti darbo rinkoje.

Teisės studijų programa pradėta vykdyti 2009 - 2010 m. Didžioji dalis Teisės studijų programoje dėstančių dėstytojų yra praktikai: teisėjai, advokatai, juristai ir pan. Dėstytojai specializuojasi toje srityje, kurioje jie dėsto. 

2016 m. studijų kokybės vertinimo centras patvirtino naują studijų programą Lietuvos verslo kolegijoje  - Teisė ir teisėsaugos institucijos. Naujos studijų programos tikslas (-ai): suteikti teisės studijų krypties bazines žinias studentams, parengti specialistus gebančius identifikuoti bei tvarkyti teisės šaltinius, norminius aktus, gebančius įforminti vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijų asmeninius teisinius santykius.

Šiuo metu katedra vykdo tris studijų programas: Teisė, Teisė ir Teisėsaugos institucijos bei Verslo ir investicijų teisė.

Kontaktai
Teisės katedros vedėja Doc. Renata Šliažienė  107 kab.
El. p. renata.sliaziene@ltvk.lt

Teisės baigiamasis egzaminas numatomas gegužės 9 d. 12:00 val. 

2018 m. Baigiamojo kvalifikacinio egzamino teisės katedros dėstytojų

konsultavimo laikas

Eil. Nr.

Dėstytojas

Dėstomi dalykai

Konsultacijų data

Kontaktai

1.

Lekt. Vaida Railienė

Baudžiamasis procesas

Balandžio 27 d.

17.00 val. – 18.00 val.

Mob. 8 600 16095

2.

Lekt. Jurgita Vaitkevičienė

Ikiteisminis tyrimas, administracinė teisė

Balandžio 24 d.

17.00 val. – 18.00 val.

gailiute.jurgita@gmail.com

3.

Lekt. Erinija Kazlauskienė

Civilinė teisė, prievolių teisė

Balandžio 25 d.

17.00 val. -18.00 val.

Kontaktai studijų sk.

4.

Doc. Erika Statkienė

Tarptautinė teisė

Balandžio 13 d.

11.00 val. – 12.00 val.

statkiene.paskaitos@gmail.com

Mob. 8 6714 2462

6.

Lekt. Žilvinas Jaraminas

Verslo teisė

Balandžio 26 d.

17.00 val. – 18.00 val.

El.paštas jaraminas@gmail.com

7.

Lekt. Zina Vilnienė

LR Konstitucinė teisė, viešųjų pirkimų teisė, valstybės ir teisės teorija

Balandžio 23 d.

17.00 val. – 18.00 val.

 

El. paštas

zinavilniene@gmail.com

8.

Lekt. Laura Kačinskienė

Juridinių dokumentų praktika

Balandžio 27 d.

14.00 val. – 15.00 val.

El.paštas

kacinskiene.laura1@gmail.com

9.

Dr. Vaidotas Granickas

Darbo teisė

Balandžio 24 d.

18.00 val. – 19.00 val.

 

10.

Lekt. Agnė Meškienė

Intelektinės nuosavybės teisė, vykdymo proceso teisė

Balandžio 27 d.

10.00 val. – 11.00 val.

El.paštas

agnemeskiene1@gmail.com

TEISĖS PROGRAMOS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI!

Prašau užpildyti baigiamojo darbo užduotį iki gruodžio 23 dienos ir atsiųsti adresu renata.sliaziene@ltvk.lt, įkeltas baigiamojo darbo užduoties pavyzdys.

Teisės studijų programos studentams siūlomos praktikų vietos:

 • Skuodo rajono apylinkės teismas
 • Palangos miesto apylinkės teismas
 • Klaipėdos miesto apylinkės teismas
 • Klaipėdos miesto apygardos teismas
 • Klaipėdos miesto 1-asis notarų biuras
 • Advokatų Stanislavos Kazimieros Barvidytės,  Edvardo Staponkaus advokato kontora
 • Mauro Urbonavičiaus advokato kontora
 • Donato Lengvino advokato kontora
 • Antstolio Jono Petriko kontora
 • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai
 • Klaipėdos m. vyriausias policijos komisariatas
 • Klaipėdos m. dramos teatro, teisės ir personalo skyrius
 • Antstolio Vytauto Mitkaus kontora

Teisės katedros mokslininkai, įgyvendinadami 2017 m. prioritetinę mokslinių tyrimų TEISĖS kryptį, vykdo tyrimus visose mokslo programų temose:

1. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos verslo teisės subjektų lyginamoji analizė;

2. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymas nelegalaus darbo atveju;

3. Teisinė visuomenė ir aktualijos. Darbo apmokėjimų garantijų raida, jų įgyvendinimo probleminiai aspektai;

4. Teisėsaugos institucijų veiklos užtikrinimas įgyvendinant visuomenės saugumo užtikrinimą.