Informatikos katedra

     2001 m. buvo įkurta Informacinių technologijų katedra, kuri 2007 metais buvo pervadinta į Informatikos katedrą. Katedra kuruoja Lietuvos verslo kolegijoje dėstomus informatikos krypties dalykus. Šiuo metu katedroje dirba 15 dėstytojų, iš kurių du profesoriai, septyni docentai, penki lektoriai ir vienas asistentas. Katedros mokslo taikomąją veiklą vykdo devyni mokslo daktarai.

 Šiuo metu Informatikos katedra kuruoja "Taikomoji informatika ir programavimas" bei „Skaitmeninio dizaino technologijos“ studijų programas.

Taikomoji informatika ir programavimas studijų programa orientuota į programuotojų ir/arba kompiuterių tinklo administratorių ruošimą. Studentai pasirinkę šią studijų programą gali rinktis vieną iš trijų specializacijų:

 • Web projektų kūrimas
 • Mobiliųjų aplikacijų kūrimas
 • Kompiuterinių tinklų administravimas

Studijų programos planas nuolatinėms studijoms TIP

Studijų programos planas ištęstinėms studijoms TIP-ištęstinės

LTVK yra Cisco partnerė, todėl kolegijos studentai turi galimybę įgyti  tarptautinės CISCO kompiuterių tinklų akademijos sertifikatus. 

Skaitmeninio dizaino technologijos studijų programa orientuota į meniškąją IT sritį, kuri apima informatikos, grafinio dizaino, neuromokslo, psichologijos ir rinkodaros žinias. Ši studijų programa skirta tiems studentams, kurie ateityje norėtų dirbti grafikos dizaineriais IT srityje.

Studijų programos planas nuolatinėms studijoms SD

Studijų programos planas ištęstinėms studijoms SD-ištęstinės

Katedra vykdo mokslinius – taikomuosius tyrimus šiose srityse:

 • Programinio produkto sukūrimo technologinių galimybių ir poreikių analizė, produkto įgyvendinamumo pagrindimas.
 • Programinio produkto kūrimo proceso metodikos parinkimas ar esamos metodikos modernizavimas.
 • Programinio produkto architektūrinių, konstrukcinių, technologinių problemų analizė ir sprendimas.
 • Objektinės analizės ir projektavimo metodų taikymas, kuriant programų sistemas.
 • Naujausių šiuolaikinių programinės įrangos analizės, projektavimo ir realizacijos metodų taikymas, kuriant programinius produktus

Taikomosios informatikos ir programavimo  studijų programos studentams siūlomos praktikų vietos:

 • UAB „Creative partner“
 • UAB „Life 4 Laptop“
 • UAB „Balco LTD“
 • UAB „Ortus“
 • UAB „Koralis“
 • UAB „Omega Technology“

Kursinių ir baigiamųjų darbų gynimo tvarka

Nuolatinių studijų studentai specializaciją renkasi III semestro pabaigoje (gruodžio mėnesį), tuo tarpu ištęstinio skyriaus studentai specializaciją renkasi V semestro pabaigoje (gruodžio mėnesį). Išklausius specializacijos dalykus studentai rašo specializacijos kursinį darbą.

Baigiamasis darbas rašomas paskutiniame semestre. Baigiamojo darbo tema turi sietis su pasirinkta specializacija bei atliekama paskutine praktika įmonėje. Su baigiamųjų darbų bendrąją tvarką ir gynimo etapais galite susipažinti čia.

Kontaktai

Prof. dr. Inga Dailidienė

Informatikos katedros vedėja
inga.dailidiene@ltvk.lt

202 kab.