Ekonomikos katedra

Siekiant geresnės studijų kokybės bei efektyvesnio studijų organizavimo, 2004 m. įkurta Ekonomikos katedra, kuriai nuo pat katedros įkūrimo vadovauja doc. Kristina Puleikienė. Ši katedra kuruoja Verslo įmonių ekonomikos ir Buhalterinės apskaitos studijų programas.

Ekonomikos katedroje dirba septyni dėstytojai: vienas profesorius, trys docentai bei trys lektoriai. Katedros kolektyvas  įgyvendina pagrindinį Ekonomikos katedros tikslą – ruošti aukštos kvalifikacijos būsimus specialistus: ekonomistus ir buhalterius. Ekonomikos katedros dėstytojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose bei seminaruose, dalyvauja tarptautinių mainų programose ir projektuose.

Ekonomikos katedros dėstytojai dalyvauja socialinių mokslų krypties tyrimuose:

  • Įmonių finansinių išteklių formavimo problemos finansų rinkų globalizacijos sąlygomis.
  • Optimalios kapitalo struktūros modeliavimas verslo įmonėse.
  • Mikro ir makro lygio konkurencingumo vertinimai ir didinimo galimybės tvarios ekonomikos kontekste.
  • Išorinės aplinkos poveikis smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.
  • Kainodaros metodų panaudojimo verslo įmonėse analizė.
  • Mokesčių sistemos įtakos verslo įmonėse įvertinimas.
  • Sisteminiai įmonės vidaus kontrolės tyrimai.

Kontaktai:
Doc. dr. Izolda Skruibytė
Ekonomikos katedros vedėja
el.p. izolda.skruibyte@ltvk.lt

Studentų konsultavimo laikas:
Antradieniais 15:30 - 16:30
Taip pat konsultacijos pagal individualų susitarimą
108 kab.

 

Socialiniai partneriai: