Ekonomikos katedra

Siekiant geresnės studijų kokybės bei efektyvesnio studijų organizavimo, 2004 m. įkurta Ekonomikos katedra. Ši katedra kuruoja Verslo įmonių ekonomikos studijų programą ir nuo 2010 m. rugsėjo mėn. pradėjo kuruoti Buhalterinės apskaitos studijų programą.

Nuo 2017 m. Ekonomikos katedroje dirba 9 dėstytojai: 3 docentai ir 6 lektoriai. Šis kolektyvas stengiasi įgyvendinti pagrindinį Ekonomikos katedros tikslą - ruošti aukštos kvalifikacijos būsimus specialistus: ekonomistus ir buhalterius. Ekonomikos katedros dėstytojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose bei seminaruose, dalyvauja tarptautinių mainų programose ir projektuose. Ekonomikos katedros dėstytojų pagrindinės tyrimų kryptys būtų šios:

  • Įmonių finansinių išteklių formavimo problemos finansų rinkų globalizacijos sąlygomis.
  • Optimalios kapitalo struktūros modeliavimas didinant įmonės verslo vertę.
  • Išorinės aplinkos poveikio vertinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.
  • Kainodaros metodų panaudojimo verslo įmonėse analizė.
  • Mokesčių sistemos įtakos verslo įmonėse įvertinimas.
  • Šešėlinės ekonomikos masto ir jį lemiančių priežasčių tarpusavio priklausomybės tyrimas Lietuvoje.
  • Makroekonominių procesų dinaminiai tyrimai.
  • Organizacijų finansų sisteminiai tyrimai.
  • Sisteminiai įmonės vidaus kontrolės tyrimai.

Kontaktai:
Doc. Kristina Puleikienė
Ekonomikos katedros vedėja
el.p. kristina.puleikiene@gmail.com 
Studentų konsultavimo laikas:
Trečiadieniais 13:30 - 14:30
Taip pat konsultacijos pagal individualų susitarimą
107 kab.

 

Socialiniai partneriai: