Ekonomikos katedra

2003 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Vadybos ir Ekonomikos katedrą, įkurtos trys katedros, viena jų – Ekonomikos katedra. Šios katedros pagrindinis tikslas yra ruošti aukštos kvalifikacijos ekonomistus ir buhalterius, gebančius sėkmingai įsilieti ir įgytas žinias pritaikyti verslo bei viešąsias paslaugas teikiančiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse. Sėkmingai baigus studijas, kolegijos absolventams suteikiamas atitinkamai Ekonomikos ar Buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas profesinio bakalauro diplomas.    

Šiuo metu ekonomikos katedra kuruoja Verslo įmonių ekonomikos ir Buhalterinės apskaitos studijų programas. Studentai, pasirinkę Verslo įmonių ekonomikos studijų programą, gali rinktis Jūrų verslo ekonomikos arba Verslo įmonių finansų specializaciją. Studentai, pasirinkę buhalterinės apskaitos studijų programą, gali rinktis Vidaus audito arba Verslo vertinimo specializaciją. Šios studijų programos organizuojamos nuolatine bei ištęstine studijų forma. Siekdama atliepti šių dienų aktualijas, įvairius studentų poreikius ir lūkesčius, ieškodama efektyvesnių studijų organizavimo galimybių ir platesnio studijų prieinamumo, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos katedra papildomai pradėjo organizuoti abi studijų programas ir nuotoline studijų forma.

Ekonomikos katedroje šiuo metu dirba akademinę patirtį turintys ir praktinę patirtį privataus verslo bei viešojo sektoriaus įmonėse sukaupę dėstytojai: vienas profesorius, du docentai bei keturi lektoriai. Katedros dėstytojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose bei seminaruose, dalyvauja tarptautinių mainų programose, projektuose ir konferencijose. Dėstytojai savo patirtimi dalijasi kartu su studentais, organizuodami katedros mini konferencijas, padėdami studentams paruošti pranešimus ir publikuoti darbus Tarptautinės studentų mokslinės – metodinės konferencijos leidinyje.

 

Ekonomikos katedros dėstytojai atlieka tyrimus ir publikuoja tyrimų rezultatus šiose socialinių mokslų kryptyse:

  • Įmonių finansinių išteklių formavimo problemos finansų rinkose globalizacijos sąlygomis.
  • Kapitalo struktūros formavimo sprendimai verslo įmonėse.
  • Konkurencingumo vertinimai ir didinimo galimybės tvarios ekonomikos kontekste.
  • Socialiai atsakingo verslo tendencijų ir plėtros galimybių vertinimas Lietuvos įmonėse.
  • Išorinės aplinkos poveikio smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms vertinimai.
  • Mokesčių sistemos įtakos verslo įmonėse įvertinimas.
  • Sisteminiai įmonės vidaus kontrolės tyrimai.

Siekiant, kad kolegijos absolventai sėkmingai įsidarbintų ir išliktų konkurencingi darbo rinkoje, ypatingas dėmesys ruošiant būsimus ekonomistus ir buhalterius skiriamas teorinių žinių pritaikymui praktikoje. Organizuojamos pažintinės praktikos imitacinėje bendrovėje „Biurometa“, kuri yra įsikūrusi Lietuvos verslo kolegijoje ir kuriai yra suteiktas Tarptautinis EUROPEN-PEN INTERNATIONAL sertifikato pažymėjimas, pripažįstamas visame pasaulyje. Taip pat studentai, atsižvelgiant į pasirinktą specializaciją, turi galimybę atlikti pažintines, mokomąsias ir profesinės veiklos praktikas įvairiose sėkmingai veikiančiose verslo įmonėse bei viešojo sektoriaus įstaigose.

Kontaktai:

Doc. dr. Izolda Skruibytė
Ekonomikos katedros vedėja
el.p. izolda.skruibyte@ltvk.lt

Studentų konsultavimo laikas:
Pirmadieniais 15:30 - 16:30
Taip pat konsultacijos pagal individualų susitarimą
108 kab.

 

Socialiniai partneriai: