Bendrųjų disciplinų katedra

Bendrųjų disciplinų katedra įkurta 2002 metais ir reorganizuota 2015 metais.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Bendrųjų disciplinų katedra administruoja Statybos verslo vadybos studijų programos vykdymą ir yra atsakinga už šios studijų programos kokybę bei jos įgyvendinimą Klaipėdos ir Vilniaus padaliniuose.

Pagrindinis katedros tikslas – vykdyti mokslo taikomąją veiklą, integruotą į studijų procesą, bei užtikrinti Statybos verslo vadybos studijų programos kokybę ir atitikimą veiklos pasaulio lūkesčiams.

Pagrindiniai Katedros uždaviniai:

  • aktyviai įgyvendinti Lietuvos verslo kolegijos misiją;
  • kurti, kaupti ir skleisti katedros profilį atitinkančias mokslo žinias bei dėstomų studijų dalykų metodinę medžiagą;
  • savo veikla skatinti atitinkamos mokslo krypties plėtrą;
  • prisidėti rengiant aukščiausios kvalifikacijos specialistus;
  • ugdyti būsimųjų specialistų profesinį ir visuomeninį aktyvumą, profesinę etiką;
  • kurti Lietuvos verslo kolegijos ir katedros įvaizdį.

Katedra bendradarbiaudama su Ekonomikos katedra kasmet organizuoja tradicinę konferenciją „Ekonomika ir verslas: aktualijos ir iššūkiai“. Katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja Kolegijos organizuojamose renginiuose bei visuomeniniame gyvenime.

Šiuo metu katedroje dirba dešimt dėstytojai: keturi docentai ir mokslo daktarai, vienas docentas ir trys lektoriai.

Bendrųjų disciplinų katedros dėstytojai dėsto visose Kolegijos studijų programose, dalyvauja rengiant naujas studijų programas ar atnaujinant vykdomas, rengia, tobulina ir atestuoja dėstomų dalykų aprašus, pagal kolegijos mokslo taikomosios veiklos kryptis vykdo mokslo taikomąją veiklą.

Pagrindiniai katedros dėstytojų dėstomi dalykai yra Formalioji komunikacija, Specialybės kalba, Verslo santykių kultūra, Formalioji užsienio kalbos, Taikomoji filosofija, Bendravimo psichologija, Teisinė psichologija, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Išmanieji matematiniai sprendimai, Kompiuterinė statistika ir kt.