Bendrųjų disciplinų katedra

Bendrųjų disciplinų katedra įkurta 2002 metais ir reorganizuota 2015 metais.

Pagrindiniai Katedros uždaviniai:

  • aktyviai įgyvendinti Lietuvos verslo kolegijos misiją;
  • kurti, kaupti ir skleisti katedros profilį atitinkančias mokslo žinias bei dėstomų studijų dalykų metodinę medžiagą;
  • savo veikla skatinti atitinkamos mokslo krypties plėtrą;
  • prisidėti rengiant aukščiausios kvalifikacijos specialistus;
  • ugdyti būsimųjų specialistų profesinį ir visuomeninį aktyvumą, profesinę etiką;
  • kurti Lietuvos verslo kolegijos ir katedros įvaizdį.

Šiuo metu katedroje dirba aštuoni dėstytojai: keturi docentai ir mokslo daktarai, trys lektoriai ir vienas asistentas.

Bendrųjų disciplinų katedros dėstytojai dėsto visose Lietuvos verslo kolegijos studijų programose, dalyvauja rengiant naujas studijų programas ar atnaujinant vykdomas, rengia, atnaujina ir atestuoja dėstomų dalykų aprašus, pagal kolegijos mokslo taikomosios veiklos kryptis vykdo mokslo taikomąją veiklą.

Pagrindiniai katedros dėstytojų dėstomi dalykai yra Komunikacijos pagrindai, Specialybės kalba, Formalioji užsienio kalbos, Filosofija, Sociologija, Psichologija, Emocinis intelektas, Tiriamųjų darbų pagrindai, Išmanieji matematiniai sprendimai, Kompiuterinė statistika ir kt.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Bendrųjų disciplinų katedra pradėjo koordinuoti Statybos verslo vadybos studijų programos vykdymą ir yra atsakinga už šios studijų programos kokybę bei jos įgyvendinimą. Tuo pačiu prasiplėtė katedros dėstytojų ratas bei katedros kuruojami dalykai.

Nuo 2016 metų katedrai vadovauja docentė dr. Rasa Grigolienė.

Kontaktai
Doc. dr. Rasa Grigolienė
Tel.: +370 46 311099
El.paštas: rasa.grigoliene@ltvk.lt
104 kab.