Katedros

Lietuvos verslo kolegijoje veikia 7 katedros ir 2 fakultetai, kurie ugdo studentų gebėjimus, vykdo mokslo taikomąją veiklą, dalyvauja projektinėje veikloje, bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio institucijomis. Lietuvos verslo kolegija, prisidėdama prie regionų plėtros, organizuoja ir realizuoja studijų programas Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose .

Katedros

 Padaliniai