Lietuvos verslo kolegijos steigėjos

Prof. dr. Angelė Lileikienė

 

El.p. angele.lileikiene@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

300 kab.

Doc. dr. Genovaitė Avižonienė

 

El.p. genovaite.avizoniene@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

202 kab.

Akademinė Taryba

Prof. dr. Inga Dailidienė

Akademinės Tarybos pirmininkė

 

El.p. inga.dailidiene@ltvk.lt

  Akademinė taryba

Studentų astovybė

Studentų atstovybės prezidentė

Silvija Aleksandravičiūtė

 

El.p. prezidentas@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

Studentų kampas – C2

Administracija

Direktorė

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

 

El.p. jurgita.martinkiene@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

102 kab.

Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei

Doc. Kristina Puleikienė

 

El.p. pavaduotoja@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

103 kab.

 

 

Sekretorė-referentė

Anastasija Švetova

 

El.p. info@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

 

 

 

Vilniaus padalinio vadovė

Gabija Kalendraitė

El.p. vilnius@ltvk.lt

Tel. (8 65) 99 07 77

Vilniaus padalinio studijų skyriaus administratorė

Danguolė Sužiedelytė-Gaidienė

 

El.p. vilnius.studijos@ltvk.lt

Tel. (8 65) 99 07 77

 

 

Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovas

lekt. Modestas Vaikšnoras

 

El.p. modestas.vaiksnoras@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

104 kab.

Tarptautinių ryšių ir projektų vadovė

lekt. Samanta Štraupaitė

 

El.p. projektai@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 43 20

104 kab.

 

 

Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus specialistė

Lidija Šukšterė

 

El.p. international@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 43 20

Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovas

Doc. Remigijus Dailidė

 

El. p. remigijus.dailide@ltvk.lt

202 kab.

 

 

Vadybos katedros vedėja

Doc. Regina Narkienė

 

El.p. regina.narkiene@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 43 20

302 kab.

Ekonomikos katedros vedėja

Doc. dr. Izolda Skruibytė

 

El.p. izolda.skruibyte@ltvk.lt

108 kab.

 

 

Turizmo ir komunikacijos katedros vedėja

lekt. Simona Mikalajūnaitė

 

El. p. simona.mikalajunaite@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 43 20

302 kab.

Teisės katedros vedėja

Doc. Renata Šliažienė

 

El.p. renata.sliaziene@ltvk.lt

108 kab.

 

 

Technologijų katedros vedėja

Doc. dr. Simona Grigaliūnienė

 

El.p simona.grigaliuniene@ltvk.lt

108 kab.

Praktikų vadovė

Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė

 

El.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 43 20

304 kab.

 

 

Studijų skyriaus administratorė

Emilija Samulionytė

 

El.p. studijos@ltvk.lt

Tel. (+370 6) 097 35 66

106 kab. 

Nuotolinių studijų koordinatorė

Ingrida Sirvydaitė

 

El.p. nuotolines@ltvk.lt

Tel. (+370 6) 097 35 66 | (8 46) 31 43 20

106 kab.

 

 

Ūkio dalies vedėjas

Gintaras Martinka

 

gintaras.martinka@ltvk.lt

Tel. (8 69) 829 996

206 kab.

 

IT Administratorius

Karolis Venclovas

 

El.p. it@ltvk.lt

Tel. (+370 64) 310 793

206 kab.

 

 

Vyr. Buhalterė

Asta Sedleckienė

 

El.p. finansai@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

105 kab.

Teisininkė

lekt. Vilija Šlajienė

 

El.p. teisininke@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 43 20

105 kab.

 

 

Bibliotekos vedėja

Vilma Pipirienė

 

El.p. biblioteka@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

403 kab.

Bibliotekininkė

Birutė Povilianskienė

 

El.p. birute.povilianskiene@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 10 99

403 kab.