Kokybė

Bolonijos deklaracijoje (1999) ir su ja susijusių įvairių konvencijų dokumentuose aiškiai pabrėžiama, kad “kokybė yra esminė sąlyga, nuo kurios priklauso pasitikėjimas, tinkamumas, mobilumas ir suderinamumas Europos aukštojo mokslo erdvėje” (Salamankos konvencija, 2001).

Lietuvos verslo kolegija – tai moderni aukštoji mokykla, siekianti būti atvira visuomenei, besiintegruojanti į Lietuvos ir Europos švietimo sistemą, savo veiklą orientuojanti į Klaipėdos ir Vilniaus regionų poreikius, operatyviai ir lanksčiai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius ir siekianti tenkinti visuomenės poreikius.

Remiantis grįžtamuoju ryšiu iš vartotojų, tobuliname veiklos darbo rezultatus ir paslaugas, siekiant patenkinti nuolat didėjančius vartotojų poreikius. Periodiškai vertiname ir tobuliname studijas, mokslo-taikomąją veiklą bei kitas Kolegijos teikiamas paslaugas.  Kolegijoje puoselėjame kokybės kultūrą ir esame tvirtai įsitikinę, kad kokybė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų studijų pasiekimų ir darbo rezultatų – kokybė yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė.

Bendradarbiavimą su absolventais, darbdaviais ir kitomis suinteresuotomis šalimis grindžiame tarpusavio pasitikėjimu. Dalyvaujame šalies ir tarptautiniuose procesuose, atsinaujiname numatydami ateities perspektyvas.

Kolegija ypatingą dėmesį skiria studijų kokybei ir nuolatiniam jos gerinimui. Išsamesnę informaciją apie Studijų kokybės užtikrinimą rasite Studijų kokybė.

Lietuvos verslo kolegijos veiklos vertinimo išvados (SKVC, 2012) / Institutional Review report of Lithuanian Business College

Priemonių planas Lietuvos verslo kolegijos veiklos tobulinimui 2013 - 2019 m.m.

Kokybės standartas

 

Lietuvos verslo kolegija pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 14001:2004, ISO 9001:2008

Sertifikatas ISO 14001:2015 (lietuvių kalba)
Sertifikatas ISO 14001:2015 (anglų kalba)
Sertifikatas ISO   9001:2015 (lietuvių kalba)
Sertifikatas ISO   9001:2015 (anglų kalba)