Akademinė taryba

Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) akademinė taryba - aukščiausia akademinės savivaldos institucija.

Kolegijos Akademinę tarybą sudaro Kolegijos steigėjai, kitų mokslo ir studijų institucijų atstovai ir studentų atstovas. Kiekvienai Kolegijos studijų sričiai Akademinėje taryboje atstovauja ne mažiau kaip vienas tos srities mokslininkas. Studentų atstovus į Akademinę tarybą deleguoja studentų atstovybė.

 

Akademinės tarybos pirmininkė Prof. dr. Inga Dailidienė

 

Lietuvos verslo kolegijos akademinės tarybos nariai:

  • Prof.dr. Angelė Lileikienė – kolegijos direktorė

  • Doc. dr. Genovaitė Avižonienė – kolegijos dalininkė
  • Prof. dr. Benediktas Petrauskas – kolegijos Vadybos katedros dėstytojas
  • Prof. habil.dr. Vitalijus Denisovas – KU dėstytojas
  • Doc. dr. Jurgita Martinkienė - pavaduotoja, kolegijos mokslo – taikomųjų tyrimų skyriaus vadovė
  • Doc. Kristina Puleikienė - kolegijos Ekonomikos katedros vedėja
  • Doc. Renata Šliažienė - kolegijos Teisės katedros vedėja
  • Monika Jahani – kolegijos Vilniaus padalinio vadovė
  • Eglė Alonderienė – AB “ Klaipėdos vanduo” Pardavimų departamento direktorė
  • Lidija Kukarinaitė - kolegijos SA prezidentė