Akademinė taryba

Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) akademinė taryba - aukščiausia akademinės savivaldos institucija.

Kolegijos Akademinę tarybą sudaro Kolegijos steigėjai, kitų mokslo ir studijų institucijų atstovai ir studentų atstovas. Kiekvienai Kolegijos studijų sričiai Akademinėje taryboje atstovauja ne mažiau kaip vienas tos srities mokslininkas. Studentų atstovus į Akademinę tarybą deleguoja studentų atstovybė.

 

Akademinės tarybos pirmininkė Prof. dr. Inga Dailidienė

 

Lietuvos verslo kolegijos akademinės tarybos nariai:

  • Prof.dr. Angelė Lileikienė – kolegijos steigėja, dalininkė
  • Doc. dr. Genovaitė Avižonienė – kolegijos steigėja, dalininkė
  • Doc. dr. Jurgita Martinkienė - kolegijos direktorė
  • Doc. Kristina Puleikienė - kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei
  • Prof. habil.dr. Vitalijus Denisovas – KU dėstytojas
  • Doc. Raimonda Tamoševičienė  - Turizmo ir komunikacijos katedros docentė
  • Doc. Remigijus Dailidė - Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovas
  • Doc. Renata Šliažienė - kolegijos Teisės katedros vedėja
  • Eglė Alonderienė – AB “ Klaipėdos vanduo” Pardavimų departamento direktorė
  • Silvija Aleksandravičiūtė - Studentų atstovybės prezidentė