Akademinė taryba

Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) akademinė taryba - aukščiausia akademinės savivaldos institucija.

Kolegijos Akademinę tarybą sudaro Kolegijos steigėjai, kitų mokslo ir studijų institucijų atstovai ir studentų atstovas. Kiekvienai Kolegijos studijų sričiai Akademinėje taryboje atstovauja ne mažiau kaip vienas tos srities mokslininkas. Studentų atstovus į Akademinę tarybą deleguoja studentų atstovybė.

Akademinės tarybos pirmininkė doc. dr. Genovaitė Avižonienė.

 

Lietuvos verslo kolegijos akademinės tarybos nariai:

  • prof. dr. Angelė Lileikienė, LTVK direktorė;
  • Doc. dr. Stasys Paulauskas, Strateginės savivaldos institutas, LTVK docentas;
  • prof. habil. dr. Vitalijus Denisovas, KU profesorius, LTVK profesorius;
  • Raimonda Tamoševičienė, LTVK docentė;
  • Doc. dr. Ligita Šalkauskienė, LTVK docentė;
  • Judita Simonavičiūtė, Klaipėdos miesto vicemerė;
  • Rimantas Cibauskas, UAB „Mūsų laikas“ valdybos pirmininkas;
  • Doc. dr. Jurgita Martinkienė, LTVK Vadybos katedros vedėja, docentė;
  • Kristina Puleikienė, LTVK Ekonomikos katedros vedėja, docentė;
  • Lidija Kukarinaite, LTVK SA prezidentė, studentė.