Priėmimo rezultatai

Lietuvos verslo kolegija 2017 m. vykdė Bendrąjį studentų priėmimą per LAMA BPO sistemą ir Atskirąjį studentų priėmimą kolegijoje. Bendrasis studentų priėmimas per LAMA BPO sistemą vyko nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. Įvykusio priėmimo rezultatai skelbiami lentelėje žemiau.

Atskirasis studentų priėmimas į kolegiją vyksta iki 2017 m. rugsėjo 30 d., o informacija apie institucinį priėmimą į Lietuvos verslo kolegiją bus paskelbta iki 2017 m. spalio 30 d.

 

2017 m. Bendrojo priėmimo (LAMA BPO) į Lietuvos verslo kolegiją rezultatai

Studijų programa

Valstybinis kodas

Priimta per LAMA BPO

Iš viso

Iš jų su studijų stipendija

Įstaigų ir įmonių administravimas

6531LX026

13

7

Išmanioji vadyba

6531LX027

20

10

Pardavimų ir logistikos vadyba

6531LX028

8

4

Buhalterinė apskaita

6531LX030

4

2

Teisė ir teisėsaugos institucijos

6531KX003

22

nenumatyta

Turizmo ir pramogų verslo industrija

6531LX031

18

8

Taikomoji informatika ir programavimas

6531BX009

4

2

Skaitmeninio dizaino technologijos

6531BX026

2

-