TEISĖS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

16/11/28

Paskelbtos diplominio (baigiamojo) darbo temos. Prašau, pasirinkti diplominio (baigamojo) darbo temą pas Teisės katedros vedėją Renatą Šliažienę (107 k.) ir parašyti prašymą dėl baigiamųjų darbų temos pasirinkimo iki 2016 m. gruodžio 1 d. imtinai.