Ištęstinių studijų paskaitų tvarkaraščiai - Vilnius

Studijų programų trumpiniai: VI - Išmanioji vadyba; RI - Turizmo ir pramogų verslo industrija; ĮI - Įstaigų ir įmonių administravimas; PI - Pardavimų ir logistikos vadyba; TE - Teisė; TTI - Teisė ir teisėsaugos institucijos.

2017-2018 S.M. Rudens semestro tvarkaraščiai

Rudens semestro tvarka pateikiama žemiau esančioje nuorodoje:

Pavasario semestro tvarka pateikiama žemiau esančioje nuorodoje:

PASKAITŲ LAIKAS

2 savaitės paskaitų sesijos į semestrą, darbo dienomis:

Kas antrą semestro savaitgalį:

1 paskaita 9.00-10.30

PENKTADIENIAIS:

2 paskaita 10.40-12.10

1 paskaita 17.00-18.30

2 paskaita 18.40-20.10

3 paskaita 13.00-14.30

4 paskaita 14.40-16.10

ŠEŠTADIENIAIS:

5 paskaita 16.20-17.50

1 paskaita 9.00-10.30

2 paskaita 10.40-12.10

3 paskaita 13.00-14.30

4 paskaita 14.40-16.10

6 paskaita 18.00-19.30

7 paskaita 19.40-21.10

Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. sausio  22 d. vyksta priešdiplominės praktikos registracija

 

priešdiplominė praktika prasideda:

RI-14V, R-15V, VI-14V, PI-14V gr. nuo 2018 m. vasario 5 d. iki balandžio 14 d.,

Į-15V, V-15V, P-15V gr.  nuo 2018 m. kovo 12 d. iki gegužės 18 d.,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  •  Pagrindinė įmonės veikla
  •  Numatoma praktikanto darbo vieta
  •  Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su diplominio darbo tema, bei jūsų studijų programa.

 

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.