Išmanioji vadyba - NAUJA

Galimos specializacijos:

 • Finansų vadyba
 • Rinkodaros vadyba

Apie programą

Išmaniosios vadybos studijų programa skirta parengti kvalifikuotus profesinio bakalauro verslo vadybos specialistus, gebančius prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos, šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų, įkurti verslo įmonę ir jai vadovauti, atlikti rinkų tyrimus, analizuoti bei kontroliuoti verslo būklę, valdyti pokyčius, sudaryti investicinius projektus, sutartis, įgyvendinti reklaminę kampaniją, organizuoti pirkimą, transportavimą, sandėliavimą, pardavimą bei atsiskaitymą su tiekėjais, vartotojais, rūpintis verslo plėtra, vadovauti personalui, sugebėti dirbti informacinėmis technologijomis, kaupti finansų informaciją, susijusią su verslu, tvarkyti dokumentaciją valstybine bei užsienio kalbomis.

Absolventai gebės taikyti bendrą LR įmonių steigimo tvarką, galės kurti verslo įmonę, sudaryti verslo įmonės valdymo struktūrą pagal numatytą veiklos pobūdį ir tipą, parengti ir įgyvendinti verslo planą, reaguoti į rinkos pokyčius priimant valdymo sprendimus, įvertinti verslo aplinką, veiklos strategijos formavimo etapus bei taikyti įvairius metodus, taikyti verslo plėtros rinkose principus ir formas, rinkos tyrimo metodus, finansinės analizės, apskaitos principus, mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus, valdyti verslo procesus verslo  įmonėse.

Šią studijų programą galima studijuoti ir nuotoliniu būdu. Nuotolinių studijų pradžia - rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d.

Dėmesio! Renkama nauja studentų grupė į nuotolines studijas! Studijų pradžia 2017 m. rugsėjo mėn.
Klausimai? Norite studijuoti? Susisiekite su mumis el.p. rinkodara@ltvk.lt arba tel. +370 46 311099

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 • e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda
 • e.p. vilnius@ltvk.lt, tel. 8-659-90777, Ateities g. 20, Vilnius

 

Programos turinys

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Specialybės kalba, Bendroji psichologija, Aukštoji matematika, Filosofijos įvadas/Sociologija

Studijų pagrindų dalykai: Komunikavimo pagrindai, Specialybės užsienio kalba, Dokumentų valdymas, Ekonomikos teorija, Informacinės technologijos, Organizacinė elgsena, Darbuotojų sauga ir sveikata, Teisės pagrindai, Verslo teisė, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Įmonių ekonomika, Personalo vadyba, Vadybos pagrindai, Apskaitos pagrindai, Pardavimų organizavimas, Rinkodaros pagrindai, Verslininkystė, Logistika, Specializacijos kursinis darbas, Visuotinės kokybės vadyba, Vartotojų elgsena, Verslo etika, Verslo sprendimai ir analizė.

Specializacija - Finansų vadyba: Finansų vadyba, Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai, Finansų analizė, Bankininkystė.

Specializacija - Rinkodaros vadyba: Rinkodaros vadyba, Inovacijų vadyba, Rinkos tyrimai, Organizacijos įvaizdis.

Laisvai pasirenkamieji dalykai: Trys dalykai – 9 kr. skirti tarpkryptinėms studijoms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti.

Praktika: Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika - ,,Biurometa", Baigiamoji profesinės veiklos praktika – 30 kr.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 • e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda
 • e.p. vilnius@ltvk.lt, tel. 8-659-90777, Ateities g. 20, Vilnius

 

Priėmimo reikalavimai

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki liepos 21 d. per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st), įgysiantiems brandos atestatą 2017 m:

 1. Matematika 0,4 (valstybinis brandos egzaminas)
 2. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 (valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas)
 3. Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) (valstybinis brandos egzaminas)
 4. Istorija arba geografija 0,2 (valstybinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)
 5. Užsienio kalba / informacinės technologijos / biologija / geografija / istorija / menai 0,2 (valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 • e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda
 • e.p. vilnius@ltvk.lt, tel. 8-659-90777, Ateities g. 20, Vilnius

 

Studijų kaina

 • 750 € nuolatinių ir nuotolinių studijų semestro kaina
 • 563 € ištęstinių studijų semestro kaina

Studentai palankiomis sąlygomis gali gauti iš valstybinio studijų fondo valstybės remiamą paskolą susimokėti už studijas. Pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą pažangiai besimokantys studentai po studijų baigimo gali tikėtis atgauti dalį įmokos už mokslus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 • e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda
 • e.p. vilnius@ltvk.lt, tel. 8-659-90777, Ateities g. 20, Vilnius

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki liepos 21 d. per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

 

 


 

 

Įsidarbinimo galimybės

Po studijų galėsite dirbti:

 • Kurti verslo įmones
 • Organizuoti ir analizuoti jos veiklą
 • Rūpintis verslo plėtra
 • Vadovauti personalui
 • Sudaryti investicinius projektus, sutartis
 • Tvarkyti verslo dokumentaciją

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 • e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda
 • e.p. vilnius@ltvk.lt, tel. 8-659-90777, Ateities g. 20, Vilnius

 

Programos ypatybės

Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė: 3 metai - nuolatinės, 4 metai - ištęstinės; galima studijuoti ir nuotoliniu būdu, trukmė - 3 metai.

Valstybinis kodas

6531LX027

Nori sužinoti daugiau?

Rašykite mums
rinkodara@ltvk.lt
arba skambinkite
8-46-311099

Studentų atsiliepimai

Pačios geriausios studijos Lietuvoje! Modernios patalpos ir vienintelė aukštoji mokykla, įsikūrusi Klaipėdos centre, senamiestyje. Puikūs ryšiai tarp studentų ir dėstytojų. Ypatingos studijos!

Ingrida Tupičenko
Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijų absolventė