Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa romerytė – Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

 

Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 5 d. iki 2018 m. sausio  22 d. vyksta mokomosios praktikos registracija.

 

Praktika prasideda:

TT-16 gr. nuo 2018 m. vasario 5 d. iki kovo 3 d.,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

 

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

Praktikos registracija  NV-15-2 gr. ir  NĮ-15-2 gr.  studentams

 

Informuojame, kad nuo 2017 m. lapkričio 15 d. iki 2018 m. sausio  22 d. vyksta priešdiplominės praktikos registracija

 

priešdiplominė praktika prasideda:

NV-15-2 gr. nuo 2018 m. vasario 5 d. iki balandžio 14 d.,

NĮ-15-2 gr.  nuo 2018 m. kovo 19 d. iki gegužės 22 d.,

prašome  siųsti pilną informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

 Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  •  Pagrindinė įmonės veikla
  •  Numatoma praktikanto darbo vieta
  •  Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su diplominio darbo tema, bei jūsų studijų programa.

 

Dėl įvadinių susitikimų su praktikos vadovais bus paskelbta atskirai, sekite skelbimus.

 

2017/2018 m.m. Pavasario semestro praktikos

Grupė

Praktika

Praktikos trukmė

NV-15-2

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

T-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

TI-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

I-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

V-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

P-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

S-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

R-15

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

TII-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

VI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

ĮI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

PI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

EI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

BI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

RI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

TE-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-02-05 iki 2018-04-13

SI-14

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-12 iki 2018-05-18

NI-15-2

Baigiamoj profesinės veiklos praktika

2018-03-19 iki 2018-05-22

TII-15

Mokomoji praktika

2018-04-09 iki 2018-05-18

EI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

BI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

TE-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

TTI-15

Profesinės veiklos/mokomoji

2018-04-09 iki 2018-05-18

RI-17

Pažintinė turizmo praktika         

2018-07-02 iki 2018-07-27

R-17

Pažintinė turizmo praktika

2018-07-02 iki 2018-07-27

TI-16

Mokomoji praktika

2018-07-02 iki 2018-08-10

M-16

Mokomoji praktika

2018-07-02 iki 2018-08-10