Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa romerytė – Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Rudens semestro praktikų registravimas

IĮ-15, EĮ-15, PI-15, SI-15, BI-15, V-16, I-16, S-16, P-16, B-15
Nuo birželio 21 d iki rugpjūčio 10 d. vyksta praktikos vietų registravimas.
Duomenis praktikos dokumentams parengti siųsti Kolegijos praktikų vadovei el. paštu rasa.sereikiene@ltvk.lt.

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, el. paštas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje
  • el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Praktikos pradžia – Rugsėjo mėn.

Apie įvadinius susitikimus su praktikos vadovais bus skelbiama atskiru tvarkaraščiu.