Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa romerytė – Šereikienė el.p. rasa.sereikienė@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Pavasario praktikos 2017 m.

Grupė

Praktikos trukmė

TI-14, Į-14, V-14, P-14, S-14, R-14, T-14

Nuo 2017-02-06 iki 2017-04-14

TII-13, VI-13, EI-13, BI-13, RI-13, TE-13

Nuo 2017-02-06 iki 2017-04-14

VI-15, BI-15

Nuo 2017-03-06 iki 2017-03-31

PI-13, SI-13 , B-14

Nuo 2017-03-13 iki 2017-05-19

TII-14, EI-14, BI-14, TE-14

Nuo 2017-04-03 iki 2017-05-12

RI-16, R-16

Nuo 2017-06-26 iki 2017-07-21

TI-15

Nuo 2017-06-26 iki 2017-08-04

T-15

Nuo 2017-02-06 iki 2017-03-10

Praktikos ataskaitų gynimas

Grupė

Praktikos vadovas

Gynimo data

Auditorija

Ataskaitas

(rašto darbo) pristatyti į kolegiją

TI-14

prof. dr. O.Ramašauskas

2017-04-25 nuo 16.00-18.00 val.

404 a.

Iki 2017-04-24

Į-14

doc. dr. J.Martinkienė

2017-05-22  11.00 val.

204 a.

Iki 2017-05-10

V-14

doc. dr. J.Martinkienė

2017-05-22  11.00 val.

204 a.

Iki 2017-05-10

P-14

lekt. I. Solomatina

2017-04-26    9.00 val.

301 a.

Iki 2017-04-24

S-14

lekt. D.Kiškienė

2017-04-26  16.00 val.

201 a.

Iki 2017-04-24

R-14

lekt. I.Letinauskienė

2017-04-26  16.00 val.

303 a.

Iki 2017-04-24

T-14

lekt. R.Šliažienė

2017-04-25  16.00 val.

301 a.

Iki 2017-04-24

TII-13

prof. dr. O.Ramašauskas

2017-04-25 nuo 16.00-18.00 val.

404 a.

Iki 2017-04-24

VI-13

doc. dr. A.Giedraitis

2017-04-25  17.30 val.

303 a.

Iki 2017-04-24

EI-13

prof. dr. A.Lileikienė

2017-05-03 17.00 val.

303 a.

Iki 2017-04-28

BI-13

doc. dr. D.Kiyak

2017-05-26 16.00 val.

303 a.

Iki 2017-05-22

RI-13

lekt. I.Letinauskienė

2017-04-26  16.00 val.

303 a.

Iki 2017-04-24

TE-13

lekt. R.Šliažienė

2017-04-25  16.00 val.

301 a.

Iki 2017-04-24

B-14

doc. dr. D.Kiyak

2017-05-26 16.00 val.

303 a.

Iki 2017-05-22

VI-15

doc. dr. J.Martinkienė

2017-05-02 17.00 val.

204 a.

Iki 2017-04-24