Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – lekt. Rasa romerytė – Šereikienė el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt;

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. 8 46 31 43 20

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

 

 

Praktikų ataskaitų pristatymas

 

Informacija skirta Į-16, V-16, S-15, P-16, BM-16, PI-15, EI-15, SI-15, ĮI-14, NI-16-1, NI-16-2, NV-16-1, NV-16-2
Primename, kad pasirašytus praktikos dokumentus ir praktikos ataskaitą reikia pristatyti iki 2017-10-09 d. Į 304 a.
Praktikos ataskaita turi būti parengta pagal Kolegijos rašto darbų metodinius reikalavimus.
Praktikos ataskaitų gynimo datos bus skelbiamos atskiru tvarkaraščiu.

 

BI-15 gr. Praktikų įvadinis instruktažas

 

Instruktažo data: 2017 m. spalio 14 d.
Laikas: 12.30 val.
Praktikos vadovė: doc. Kristina Puleikienė.
Susitikimo metu studentams bus išdalinti parengti praktikos dokumentai bei suteiktas pirminis praktikos instruktažas.
Studentų dalyvavimas būtinas.

 

Praktikos ataskaitų gynimas 

 

 Į-16, V-16, P-16, PI-15, EI-15, S-16, SI-15,
NI-16-1, NI-16-2,  NV-16-1, NV-16-2 gr.

Grupė

Praktikos vadovas

Gynimo data

Auditorija

 

Į-16

doc. dr. J.Martinkienė

2017-11-10 11.00 val.

204

V-16

lekt. R. Romerytė-Šereikienė

2017-10-17 10.00 val.

303

P-16

lekt. B.Povilianskienė

2017-10-10 nuo 16.00 val.

401

PI-15

lekt. B.Povilianskienė

2017-10-10 nuo 16.00 val.

401

EI-15

doc. K. Puleikienė

2017-10-14 12.00 val.

205

S-16

lekt. D.Kiškienė

2017-10-18 nuo 16.30 val.

201

SI-15

lekt. D.Kiškienė

2017-10-18 nuo 16.30 val.

201

NI-16-1

doc. dr. J.Martinkienė

2017-11-09 14.00 val.

Skype

NI-16-2

doc. dr. J.Martinkienė

2017-11-09 14.00 val.

Skype

NV-16-1

doc. dr. J.Martinkienė

2017-11-10 14.00 val.

Skype

NV-16-2

doc. dr. J.Martinkienė

2017-11-09 15.50 val.

Skype