Studijos ir praktika užsienyje

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) orientuojasi į pasaulio piliečių ugdymą, todėl studentams atveriamos plačios galimybės studijų metais pasisemti mokslo ir praktinės patirties, dalyvaujant tarptautinėse programose. Čia įgysite kitokios kultūrinės patirties, patobulinsite užsienio kalbos žinias, patirsite savarankiško gyvenimo kitoje šalyje džiaugsmą, susirasite draugų iš viso pasaulio. Tai vertinga patirtis ateities karjerai užsienyje ir Lietuvoje.

Lietuvos verslo kolegijai suteikta Erasmus aukštojo mokslo Chartija 2014-2020, kuri patvirtina, kad Erasmus+ programos tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo ir tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

Lietuvos Verslo Kolegijos Erasmus politikos nuostatos 2014-2020

Studentai, norintys išvykti arba gauti detalesnę informaciją apie studijas ir praktiką užsienyje, turi kreiptis į

Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovę

Samanta Štraupaitė
El.p. projektai@ltvk.lt
Tel. (8 65) 65 25 94
302 kab.