Vadybos katedra

2003 m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos ir vadybos katedra buvo restruktūrizuota į atskiras katedras, t. y. į Vadybos katedrą, Ekonomikos katedrą, Rekreacijos ir turizmo vadybos katedrą.

Vadybos katedros pagrindinis tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius Lietuvoje ir užsienyje veikiančiose verslo ir mokslo organizacijose atlikti intelektinį ir kūrybinį darbą, plėtoti vadybos mokslą. Vadybos katedra kuruoja Įstaigų ir įmonių administravimo, Verslo procesų vadybos, Pardavimų vadybos studijų programas. Daug dėmesio skiriama studentų praktikai. Sėkminga daugelio absolventų karjera įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencinį verslo pasaulį.

Kasmet rengiamose tarptautinėse konferencijose katedros dėstytojai analizuoja verslo vystymosi procesus bei aptaria naujausias tendencijas Lietuvos ekonomikoje, finansų sistemoje, organizacijų vadyboje. Moksliniai straipsniai publikuojami periodiniame kolegijos žurnale „Vadyba", kuris yrs publikuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CEEOL, EBSCO ir Index Copernicus. Dėstytojai ir praktikai yra aukštos kvalifikacijos, aktyviai dalyvaujantys mokslinėje, tiriamojoje veikloje.

Studentai, kurie ginasi 8.00 val. atvyksta į kolegiją 7.30val., kad susikelti savo pristatymus. Pristatymų pavadinimai turi būti vardas, pavardė.

Studentai, kurie ginasi po pertraukos atvyksta į kolegiją 9.30 val., kad susikelti pristatymus. 

Kontaktai

Doc. dr. Jurgita Martinkienė 
Vadybos katedros vedėja 
Studentų konsultavimo laikas:
Antradieniais 11.00 -  12.00
104 kab.

Pardavimų logistikos vadybos  studijų programos studentams siūlomos praktikų vietos:

  • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
  • UAB “Vlantana”
  • UAB “Nesė Group”
  • UAB “MK Laivyba”
  • UAB “Jūrinis personalas”
  • UAB "Pajūrio sauga"

 

Vadybos bei Rekreacijos ir Turizmo katedros kviečia dalyvauti VADYBOS–REKREACIJOS IR TURIZMO KATEDRŲ MINI – KONFERENCIJOJE “VERSLAS IR TURIZMAS: PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 2017”, kuri vyks 2017 m. kovo mėn. 29 d. 8.30 val. Lietuvos verslo kolegijos Konferencijų salėje (502 a.), Turgaus g. 21, Klaipėda