Ekonomikos katedra

Siekiant geresnės studijų kokybės bei efektyvesnio studijų organizavimo, 2004 m. įkurta Ekonomikos katedra. Ši katedra kuruoja Ekonomikos studijų programą ir nuo 2010 m. rugsėjo mėn. pradėjo kuruoti Buhalterinės apskaitos studijų programą.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. Ekonomikos katedroje dirba 8 dėstytojai: 3 docentai ir 5 lektoriai. Šis kolektyvas stengiasi įgyvendinti pagrindinį Ekonomikos katedros tikslą - ruošti aukštos kvalifikacijos būsimus specialistus: ekonomistus ir buhalterius. Ekonomikos katedros dėstytojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose bei seminaruose, dalyvauja tarptautinių mainų programose ir projektuose. Ekonomikos katedros dėstytojų pagrindinės tyrimų kryptys būtų šios:

  • Įmonių finansinių išteklių formavimo problemos finansų rinkų globalizacijos sąlygomis.
  • Optimalios kapitalo struktūros modeliavimas didinant įmonės verslo vertę.
  • Išorinės aplinkos poveikis smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.
  • Kainodaros metodų panaudojimo verslo įmonėse analizė.
  • Mokesčių sistemos įtakos verslo įmonėse įvertinimas.

Kontaktai
Doc. Kristina Puleikienė
Ekonomikos katedros vedėja
el.p. kristina.puleikiene@gmail.com 
Studentų konsultavimo laikas:
Ketvirtadieniais 10:30-12:00
Taip pat konsultacijos pagal individualų susitarimą
107 kab.

Ekonomikos katedros dėstytojai ir dėstomi dalykai

Dėstytojas
Dėstomi dalykai
Prof. dr. Angelė Lileikienė
Finansų pagrindai
Bankininkystė
Verslininkystė
Verslo planavimas ir įmonės steigimas
Įmonės finansai ir apskaita
Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai
Kursiniai darbai
Priešdiplominė praktika (būsimiems ekonomistams)
Doc. dr. Deimena Kiyak
Įmonių veiklos planavimas
Finansinė apskaita pagal VAS
Valdymo apskaita
Mokesčių sistema
Mokesčių apskaita
Kainodara
Priešdiplominė praktika (būsimiems buhalteriams)
Doc. Kristina Puleikienė
Ekonomikos teorija
Įmonės ekonomika
Finansinė analizė
Pažintinė praktika
Kursiniai darbai (būsimiems ekonomistams)
Lekt. Daiva Daugintytė
Buhalterinės apskaitos pagrindai
Įmonės finansų valdymas
Finansų rinkos ir institucijos
Lekt. Vilma Eidininkienė
Auditas
Vidaus auditas
Finansinė apskaita pagal TAS
Apskaitos informacinės sistemos
Mokomoji praktika (būsimiems buhalteriams)
Lekt. Jolanta Mileikienė
Finansinių institucijų apskaita
Biudžetinių įstaigų apskaita
Kursiniai darbai (būsimiems buhalteriams)
Lekt. Daiva Viningienė
Ekonomikos teorija
Ekonominė analizė
Finansinis planavimas
Valstybės finansai
Mokomoji praktika (būsimiems ekonomistams)
Kursiniai darbai (būsimiems ekonomistams)
Lekt. Arnoldas Štrimaitis
Tarptautinė ekonomika