LTVK Klaipėdos Eropos sporto miesto atidarymo šventėje